پيشرفته
 

موضوعات :

 • انتخابات

 • کلمات کليدي :


  سید محمد هادی راجی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

  مطلب بعدي >   1198 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 25 : گند زدايي از نمکستان

  شفافیت مالی در انتخابات

  نگاهی به قانون انتخابات فرانسه

    سید محمد‌هادی راجی

  مردم با شناختی كه از كاندیداها به دست می‌آورند، به آنها رأی می‌دهند. این شناخت ممكن است قبلاً حاصل شده باشد و یا در زمان تبلیغات انتخاباتی ایجاد گردد و البته ممكن است شناختی حقیقی و صحیح باشد و یا شناختی ناقص و نادرست.  از آنجا كه لازم است مردم اشخاص اصلح را برگزینند، باید شرایط به نحوی باشد كه توانایی‌ها و ویژگی‌های اشخاص به روشنی و وضوح برای مردم تبیین شود. البته شاید نیاز به تذكر نباشد كه نباید زمینه برای نفاق و دورویی فراهم شود و برای اشخاصی كه می‌خواهند از این طریق به مجلس راه یابند، شرایط مهیا گردد.

   

  یكی از ابزارهایی که به هدف فوق كمك می‌كند و محل بكارگیری آن، قانون انتخابات است، شفافیت مالی كاندیداهاست. اینكه كاندیداها از چه اشخاصی و به چه میزان كمك گرفته‌اند و چقدر برای انتخابات هزینه كرده‌اند، بیانگر بسیاری از مسائل است كه نیازی به توضیح ندارد.

  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شفافیت مالی كاندیداها و هزینه‌های انتخاباتی توجهی نكرده و صرفاً به ممنوعیت استفاده از اموال دولتی و عمومی اشاره كرده است.

  ولی قانون انتخابات فرانسه به این موضوع توجه خاصی نموده است. قانون انتخابات فرانسه، قانونی مفصل (بیش از 550 ماده و حدود 200 صفحه) و فراگیر بوده و انتخابات مجلس و شوراهای فرانسه را شامل می‌شود. در این قانون، یك فصل (15 ماده و حدود 8 صفحه) به موضوع هزینه‌های انتخاباتی كاندیداها اختصاص شده است. خلاصه و كلیت مقررات مذكور این است كه هر كاندیدا باید نماینده مالی داشته باشد كه تمام درآمدها و هزینه‌های انتخاباتی كاندیدا را ثبت می‌كند و هر شخص حقیقی و حقوقی كه بخواهد به كاندیدا كمك كند، از طریق حساب بانكی كه به همین منظور افتتاح شده، این امر را انجام خواهد داد. برای كمك اشخاص حقیقی، سقف مشخصی تعیین شده و اشخاص حقوقی (بجز احزاب و گروه‌های سیاسی) از هرگونه كمك مالی منع شده‌اند. حداكثر هزینه‌های انتخاباتی نیز بر اساس تعداد سكنه حوزه انتخابیه مشخص شده است. گزارش عملكرد مالی هر كاندیدا به كمیسیونی كه به همین منظور تشكیل شده، ارائه می‌گردد و این كمیسیون با بررسی آن، گزارش را رد یا تأیید می‌كند. كمك مالی دولت به كاندیداها منوط به تأیید گزارش آنهاست. ضمن اینكه متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. هزینه كردن بیش از سقف مقرر نیز موجب محكومیت به جزای نقدی به میزان تجاوز از سقف مقرر می‌شود.

  ذكر مفاد قانون انتخابات فرانسه به این دلیل نیست كه بگویم آنها الگوی ما هستند و یا نظام حقوقی آنها از ما پیشرفته‌تر است و یا... ، كه برای ما مبانی و اصول و موازین اسلام كافی است و ما به آنها مفتخریم و همگان را به آن فرامی‌خوانیم و از غیر آن تبری می‌جوییم. ذكر مفاد قانون انتخابات فرانسه به این دلیل است كه بدانیم موضوع شفافیت مالی كاندیداها در انتخابات در كشورهای دیگر مورد توجه است. البته اینكه آنها این مقررات، در عمل اجرا می‌شود یا خیر، مسئله‌ای دیگر است، ولی صرف توجه به این موضوع، اهمیتی فراوان دارد. به هرحال یكی از ابزارهای سلامت مجلس، سلامت و شفافیت تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی است كه می‌تواند تا حدودی شخصیت و ویژگی‌های كاندیداها را برای مردم مشخص كند و از فسادهای احتمالی نیز جلوگیری نماید.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه