پيشرفته
 
 
 
 
 
        کاریکاتور عنوان موضوع
شمه ای روحانی در باب عرفان زورکی، رهروان پولکی آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
این هم پیشنهاد! مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
صدای سربازان فیل‌به‌دوش رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
مقدس تر از مسیح حقيقت برو گم شو!راه 9
کاریکاتور غزه حقيقت برو گم شو!راه 9
كاریكاتور سلاح ماست جنگی که بود جنگی که هستراه 11
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات