پيشرفته
 
 
 
 
 
        سینما عنوان موضوع
مدیریت فرهنگی ترمز كرده... آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
سینمای مقاومت آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
سینمای مصر و مسـاله فلسطین آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
نه نخـبه داریم نه عـوام آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
راه
واقعگرایی بی داستان ذهن گرایی با داستان آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
ماجراهای اتل و متل - بخش اول آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
وقتی جای طلبکار و بدهکار عوض شود آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
ما شاه‌تان بودیم، چه کیفی می‌داد! آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
کلیشه شکنی کلیشه ای آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
فيلم آدمهاي جنگ گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
ماجراهای اتل و متل - بخش دوم آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
در بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر چه خبر است؟ تاوان دموكراسي بيش از اندازهراه 8
گسسته از سرشت و سرنوشت بشارت پيروزيراه 1
نه به این سادگی! بشارت پيروزيراه 1
مقدمه‌ای بر هر جشنواره فیلم آینده! بشارت پيروزيراه 1
داستان تکراری جشنواره فیلم فجر بشارت پيروزيراه 1
آرمان گریزی یا معناگرایی بشارت پيروزيراه 1
کاش فیلم‌ها زودتر تمام می‌شد بشارت پيروزيراه 1
پدر مادر ما متهمیم! بشارت پيروزيراه 1
و تکراری دیگر آغاز شد! بشارت پيروزيراه 1
زندگی روی آب بشارت پيروزيراه 1
فیلم‌سازی تا خانه بالای شهر بشارت پيروزيراه 1
تفحص مروارید بشارت پيروزيراه 1
در متن حاشیه نشینها بشارت پيروزيراه 1
اگر مضمون ندارید لااقل تکنیک را رعایت کنید! بشارت پيروزيراه 1
قفلهای اجتماعی و کلیدهای سینمایی بشارت پيروزيراه 1
قواعد استثنایی بشارت پيروزيراه 1
النیاسیون سینمای معناگرای ایران بشارت پيروزيراه 1
نیم نگاهی به سینما در افغانستان امروز بشارت پيروزيراه 1
عالم الغیب و سینما بشارت پيروزيراه 1
پیچیدگی سکوت نظارت شعاريراه 2
حضور خسته اشیاء نظارت شعاريراه 2
انقلاب سینمایی در ایران نظارت شعاريراه 2
عالم‌الغیب و سینما نظارت شعاريراه 2
جنایت سامرا و روزمرگی‌های چند سرباز ده سال جلوتر از جامعهراه 4
سنگر خوب و قشنگی داشتیم؟ شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
مروارید هست؛ غواص نیست شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
جشنواره سینما حقیقت مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
استثناء و قاعده گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
باید به مسجد برگردیم آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
از میقات تا نیویورک آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
تحریم اسرائیل در سینمای مصر آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
به سوی مخاطب جهانی تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
قلاده‌های طلا و حلقه‌های وحدت آفرین تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
کار کردن برای جمهوری اسلامی توفیق می‌خواهد تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
اوضاع کمی خوب است! تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
زباله‌های عینی و ذهنی در سینمای ایران تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
ما می‌توانستیم! تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
اول حرف و بعد ابزار فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
مظلوم‌وار در وسط میدان... فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پایانی بر واقعیت‌گریزی فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
حالا انتظاراتم از این جشنواره بالاست فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
اعتراضی علیه انحراف جامعه هنری فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پنج سال دیگر عمار «مرجع» می‌شود فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
خلاصه؛ صف به هم خورده... فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پایان پدر‌خوانده‌ها! فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
صبح صادقی پیش‌روست فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
سینمای گریز از مرکز فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
بحران مخاطب نداریم فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
حرفی خلاف‌آمد عادت فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
از نان شب واجب‌تر! فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
نبرد زنبیل و بمب‌افكن جنگی که بود جنگی که هستراه 11
هر فیلمی می‌خواهی بساز به جز این یكی! جنگی که بود جنگی که هستراه 11
گرمای "اشك سرما" تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
كاراكتر جعلی از روحانیت تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
سیاره ارواح و قدیسه سکولار نگاهی به حال و آینده توزیع در جبهه فرهنگی انقلاب راه 13
فساد سیاسی و آرمانگرایی لیبرالیستی آمریكایی انقلاب ناگفتهراه 14
خصوصی سازی دین و عدالت انقلاب ناگفتهراه 14
نسخه لائیك سینمای دینی! جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
جشنواره شاه سلطان حسینی جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
جشنواره كیلویی؛ بررسی وجبی جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
یادداشت های جشنواره بیست و سو‌ّم جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
این كارگردان آشوبگر جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
هجرت از هالی‌وود به حالی‌وود یا: مسئله این است خوردن یا خورده شدن! لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات