پيشرفته
 
 
 
 
 

تاريخ : -78-01--621 - زمان :news_181527411222.jpg

اکران خیبر در مسجد آیت الله طالقانی و پایگاه شهید قاضی

فیلم‌های برگزیده‌ی جشنواره‌ی عمار میهمان مسجد و پایگاه در تبریز

تعدادی از فیلم‌های برگزیده‌ی جشنواره‌ی عمار میهمان مسجد آیت الله طالقانی خیابان ایده لو و پایگاه شهید قاضی بود.

دسته بندي هاي برگزيده