پيشرفته
 
   سرمقاله

جمهوریت در برابر اشرافیت

   درباره جشنواره

اتفاقی افتاده است

اول حرف و بعد ابزار

عبور از فیلمسازان اتو کشیده و نهاد‌های رسمی

هنر به سبک عمار یاسر

«عمار» و حرف‌های زمین‌مانده‌ی امام...

«عمار» و هدفی که از آن دور شده‌ایم

مظلوم‌وار در وسط میدان...

پایانی بر واقعیت‌گریزی

حالا انتظاراتم از این جشنواره بالاست

اعتراضی علیه انحراف جامعه هنری

در جستجوی عمارهای آمریکای لاتین

این همه نیرو و ما خبر نداریم

قرار نیست همه خوششان بیاید

جشنواره محتوامحورِ مردمِ عادی

پنج سال دیگر عمار «مرجع» می‌شود

خلاصه؛ صف به هم خورده...

پایان پدر‌خوانده‌ها!

صبح صادقی پیش‌روست

سینمای گریز از مرکز

بحران مخاطب نداریم

حرفی خلاف‌آمد عادت

از نان شب واجب‌تر!

آرشيو راه