پيشرفته
 

موضوعات :

 • امریکای لاتین
 • جهان اسلام و بیداری اسلامی

 • کلمات کليدي :

 • صدای فقر
 • کلیسا

 • ع.ف آشتیانی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • در جست و جوی امید

 • دامنه خطر آمریکا برای ایران اسلامی

 • مردم دنیا باید بترسند!

 • هنرمندان و سیاستمداران

 • جنگ جهانی دوم پس از شصت سال

 • پول ، پول و پول

 • امت خفته

 • یك عروسك و یك قرص نان

 • به جهاد آموزشی نیازمندیم

 • جهانی شدن و تنوع فرهنگی

 • مطلب بعدي >   2092 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 1 : بشارت پيروزي

  برای شنیدن صدای فقر

   

   گفتگو با گوستاو گوتيرز

  نشريه نيوز اينترنشنال(News International)

  مترجم: ع.ف. آشتياني

  گوستاو گوتي‌رِز، كشيش بخش كليساي كاتوليك رم در ليما(پايتخت پرو) ملقب به پدر الهيات رهايي‌بخش است. اثر اين كشيش پرويي در اين باره كه با نام الهيات رهايي‌بخش در سال 1971 منتشر شد تاثير قدرتمندي بر انديشه مسيحي به‌ويژه در آمريكاي لاتين گذاشته است. پاپ ژان پل دوم و همچنين بنديکت شانزدهم حاميان  الهيات رهايي‌بخش را مورد انتقاد قرار داده است، خصوصا پاپ فعلي که از مخالفان سرسخت اين الهيات است. اين الهيات براي تبيين اين نظريه كه كليسا بايد نقشي فعال‌تر در دامن‌زدن به تغيير و تحولات اجتماعي ايفا كند، از تحليل تضاد طبقاتي استفاده مي‌نمايد

  شما در كتابتان از اين دوران به Kairos - برهه مساعد- نام بردهايد. فكر نميكنيد آمريكاي لاتيني را كه گرفتار خشونتهاي سياسي، ركود اقتصادي و ناآراميهاي اجتماعي است به روشي نامعمول و نامتعارف توصيف كردهايد؟

   احساسم به من مي‌گويد كه وقايع و حوادث بيست سال گذشته در آمريكاي لاتين به كليسا تجربيات جالب و پرباري آموخته است، اما اين سخن را نبايد بدين معنا تلقي كرد كه تجربيات مذكور راحت و بي‌دردسر بدست آمده است. از دوران شوراي واتيكان دوم(1965-1962) آگاهي نسبت به حقوق بشر در ميان عموم مردم به نحو چشمگيري افزايش يافته است.

  اين زمان كه شما از آن نام ميبريد براي چه چيزي مساعد است؟

  براي شنيدن صداي فقرا.

  در جايي نوشتهايد كه خدا در تمام طول تاريخ حي و حاضر بوده است. تجلي خدا طبق اين تعريف شما چگونه حادث و ظاهر شده است؟

  ما مسيحيان، درست همانطور كه مسيح(ع) در انجيل بيان فرموده است، از طريق كردار و رفتار خود در سير تاريخ، با آنچه كه براي فقرا انجام مي‌دهيم يا از انجام آن سر بازمي‌زنيم، خود را به خداوند شناسانده و معرفي كرده‌ايم. مسيح با فقرا همذات‌پنداري و نشست و برخاست مي‌كرد.

  چرا الهيات به ناگهان مسئله روز ما شد؟

  از آن دوراني كه بحث الهيات در ميان مردم و آشكار و پنهان مطرح مي‌شد اعصاري گذشته است. تنها راه براي توضيح اين علاقه ناگهاني را بايد در نقش و تصوير تازه كليسا در آمريكاي لاتين جست‌وجو نمود. بحث الهيات رهايي‌بخش را بايد در چارچوب كليسايي ديد كه حضوري قدرتمندتر و فعال‌تر، به‌ويژه در ميان مستضعف‌ترين اقشار قاره آمريكاي جنوبي دارد.

  آيا در باطنِ مباحث جاري عمومي، عنصري از ترس نيز دخالت دارد؟

  الهيات رهايي‌بخش  بايد ترساننده و انذاردهنده باشد. اين  الهيات بر توجه و خدمت به فقرا تاكيد نموده و از تمام كليساها مي‌خواهد خود را وقف اين فراموش‌شدگان كنند. كساني كه رگ حياتشان به نظام اقتصادي‌اي گره خورده كه فقرا را به حاشيه مي‌رانند از اين تعهد كليسا استقبال نمي‌كنند.

  آيا آن طور كه منتقدان در پارهاي از مواقع گفتهاند، استفاده محدود از تحليلهاي ماركسيستي باعث ساقط شدن آثار الهياتي از اعتبار و ارزش نميشود؟

  ما براي شناخت و درك واقعيت‌هاي اجتماعي خود نيازمند كاربرد علوم اجتماعي هستيم، و اين علوم مملو از عناصر ماركسيستي است. نقطه قوت الهيات رهايي‌بخش، تحليل‌هاي اجتماعي‌اش نيست بلكه ايماني است كه در مواجهه با مسائل و مشكلات جهان از آن برخوردار است.

  هنگامي كه كليسا در عرصه سياسي گام مينهد آيا در مشاجرات غيرضروري دخالت نكرده؟

  گام‌نهادن در اين ميدان عملي و مادي كه موجي از دشواري‌ها، چالش‌ها و مقاومت را به سوي شما سرازير مي‌كند چندان هم ساده و راحت نيست. اما كليساي آمريكاي لاتين همواره بر اين نكته تاكيد كرده كه بايد بين مواعظ و افعالش انسجام وجود داشته باشد. اگر اسقف رومِرو [اسقف اعظم اِلسالوادور كه در سال 1980 ترور شد] تنها به موعظه اكتفا نموده بود طبقات حاكم و مسلط بر اجتماع، او را تهديدي براي خود نمي‌ديدند. دخالت او خطرساز شد.

  آيا كليسا براي برخي گروههاي سياسي، خطرناك است؟

  كافي است تعداد دهقانان، كارگران و روحانياني را كه در آمريكاي لاتين كشته شده‌اند بشماريد، آنگاه اذعان خواهيد كرد كه كسي از ناحيه آنها احساس خطر مي‌كرده است.

  برخي از كارگران عادي كليسا در پرو به خاطر پيوستن به سياستمداران ماركسيست در اداره دولت و امور شهرها مورد انتقاد قرار گرفتهاند. آيا اين اتحاد به منزله تخطي آنها از ايمان كاتوليكي تعبير نميشود؟

  هر شهروندي حق انتخاب دارد. فكر نمي‌كنم از مجموعه‌اي از اصول مسيحي يا كتب مقدس بتوان گزينه سياسيِ ازپيش‌تعيين‌شده‌اي را استنباط نمود. اين برمي‌گردد به تحليل‌هاي سياسي و اجتماعي. ما مسيحيان مسئوليت سياسي داريم. تصميم و قضاوت با مردم است كه ببينند كدام حزب خواهد توانست عدالت را همراه با انسجام اخلاقي در كشور برقرار كند.

  آثار الهياتي شما از كدام سرچشمه الهام گرفته و سيراب ميشوند؟

  اساس كارهاي من بر اهالي حوزه خدمت من و تماس دائم با دنياي فقرا متمركز است. بايد با ذهن ديني و مذهبي به اين تجارب بينديشم. هيچگاه حتي پاره‌وقت نيز استاد الهيات نبوده‌ام. فرهنگ آمريكاي لاتين، عنصر چند بعدي است. مي‌كوشم با رمان‌نويسان و شعراي مسيحي و بي‌دين تعامل كنم، زيرا الهيات همواره به معناي گفت‌وگو با فرهنگ زمانه خويش است.

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه