پيشرفته
 

موضوعات :

 • اجتماعی

 • کلمات کليدي :

 • کتاب
 • جامعه پزشکی
 • منافع مالی

 • طاهر زارعی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

  مطلب بعدي >   1997 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 1 : بشارت پيروزي

  تعارض منفعت پزشکان با درمان بیماران!

  مرور يك کتاب

  ترجمه: طاهره زارعی


  كتاب «پزشکي، پول و مسائل اخلاقي: تعارض منافع پزشکان»  كتابي است نوشته مارك رادوين كه تعارض منافع مالي پزشكان و منافع بيماران را مورد بررسي قرار داده است.در حالي که وکلا ،حرف مالي مشخص و مقامات حکومتي به موجب قانون متعهد به کار براي منافع موکلان خود هستند تا کنون سياست موثري براي پاسخگو ساختن پزشكان در اين رابطه وجود نداشته است. حرفه پزشکي چارچوب مشخصي براي حل اين مساله ايجاد نکرده است و از نظر رادوين، نويسنده کتاب، احتمال انجام اين کار هم از سوي اين حرفه نميرود. وي هفت فعاليت را که منجر به بروز تعارض جدي منافع پزشکان ميشود اين گونه بر مي شمرد:

  پورسانت، ارجاع مشتري به تجهيزاتي که پزشکان در آن« منافع مالي دارند، فروش محصولات پزشکي که خود پزشکان تجويز ميکنند، خريد هاي بيمارستاني از فروشندگان خصوصي، پرداخت هايي که بيمارستان ها جهت معرفي بيمار انجام ميدهند، هدايايي که شرکت هاي دارو سازي ميدهند. مشارکت بيمه اي با سازمان هاي حفظ سلامت (HMOS) .سپس از هر يک از اين موارد شاهد مثال هايي ذکر ميکند و تشريح مي نمايد که چگونه ممکن است بيماران تحت تاثير منفي آن قرار گيرند. نويسنده با طرح رويکرد هاي ديگر حرفه ها توصيه هايي را براي حل تعارض منافع پزشکان پيشنهاد ميدهد:

  ايجاد نهاد ها و قوانيني جديد و دادگاه هاي نمايندگي هاي نظارت کننده و وجود بيمه گزاران شخص ثالث و نهايتاً اعمال آنها از سوي دادستان کل کشور. مفهوم جالبي که نويسنده به ارزيابي اش مي پردازدنظارت بر صنعت پزشکي از سوي يک کميسيون فدرال است ماند کنترل و نظارت تجارت موارد امنيتي توسط اس اي جي. اين کتاب حاوي مطالب سازنده و پيشنهادات مشخص براي بحثي که هم اکنون در رابطه با  بحران خدمات بهداشتي کشور در جريان است.

   

  بستري سازي غير ضروري

  بازار يابي دارو

  كتاب به طور خاص به بحث تعارض منافع در جامعه پزشكي آمريكا ميپردازد.تعارض منافع در جامعه پزشکي امريکا امري شايع است. امروزه چندان عجيب نيست که پزشکان بيماران خود را به درمانگاه ها يا آزمايشگاه هايي معرفي نمايند که خود در آنها منافعي دارند. 40 درصد پزشکان فلوريدا در مراکز درماني سرمايه گذاري کرده اند. بيمارستان ها هم عادت کرده اند که مشوق هايي براي پزشکاني که بيماران را به آن مرکز ارجاع ميدهند در نظر گيرند- عملي که ميتواند به بستري سازي غير ضروري بيمار بينجامد. براي شرکت هاي دارو سازي نيز امري عادي است که کالاهاي مجاني سود آوري جهت ترغيب پزشکان به تجويز دارو هايي با «نام تجاري» آن شرکت ها در اختيار شان بگذارند که بسيار گرانتر از داروهاي عمومي اند.

  مارک رادوين با طرح تجربيات خود به عنوان يک مشاور حقوق بهداشت با پژوهش خود در مسائل، قوانين و سياست هاي بهداشت و سلامت نشان ميدهد که چگونه تعارضات مالي پزشکان ميتواند تاثيري منفي بر کيفيت معالجه بيماران نهد و  نشان ميدهد که مسائل اين در طول سده گذشته بغرنج تر شده است. در اين کتاب با  نمونه هاي عيني از چگونگي تاثير ملاحظات مالي بر تصميم گيري پزشکان آشنا ميشويم و براي نمونه ميبينيم كه چگونه دو پزشک کاليفورنيايي تنها پس از شروع پرداخت 70 دلار براي معرفي هر بيمار از سوي بيمارستان عمومي پاسادنا، معرفي هاي خود را از سر گفتند. (معرفي هاي آنان از 14 بيمار به 82 بيمار در ماه بعد افزايش يافت) همانگونه که رادوين مي گويد مشوق هايي اين چنين يک پزشک را از اقدام قانوني عليه يک بيمارستان در صورت عدم ارائه خدمات مناسب باز مي دارد و مي تواند به بستري سازي غير ضروري بيماران منجر شود. موضوع مشوقهاي بازاريابي داروسازي وايس- آيرست نيز در کتاب مطرح ميشود كه در آن پزشکاني  که براي اولين بار  به بيماران را داروي ايندرنال (دارويي براي فشار خون بالا، آنژين صدري و ميگرن) را تجويز كردند از خطوط هوايي امريکا امتياز هزار مايل بابت هر مريض را دريافت داشتند. مطالعات نشان ميدهد که چنين مشوقهايي تاثير مستقيم بر انتخاب دارو توسط پزشکان دارد.

  رادوين توضيح مي دهد که چرا جامعه پزشکي در کنترل تضاد منافع نا موفق بوده است: ارزيابي هايي همچون اين کتاب نفوذ کلام چنداني ندارند، هيات هاي دولتي مجوز دهنده معمولاً از سو استفاده بي خبرند و ضوابط اخلاقي اي ام اي بطور تاريخي بيش  از آنكه مورد عمل قرار گيرند توصيه شده اند. او پيشنهاد ميکند که بايد تلاش هايي در جهت منع و کنترل اعمالي چون پورسانت ها و معرفي ها و نظارت بر رفتار پزشکان انجام شود و مجازات هايي براي چنين رفتار هاي ناشايستي در نظر گرفته شود. ناکامي در حل تعارض منافع پزشکان، شيوه انجام حرفه پزشکي را تحريف کرده وفا داري پزشکان را به بيماران مورد ترديد قرار داده و به جامعه و انسجام حرفه پزشکي و بيماران لطمه زده است. (www.amazon.com)

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه