پيشرفته
 

موضوعات :

 • اندیشه
 • پرونده ها

 • کلمات کليدي :

 • کتاب
 • تاریخ تحلیلی عاشورا
 • جعفر شهیدی

 • یعقوب توکلی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • جایگاه تاریخی مان را نمی‌دانیم

 • مطلب بعدي >   2210 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 1 : بشارت پيروزي

  پس از پنجاه سال «یک انتشارات»

  يعقوب توکلي

  مرحوم شهيدي از چند بستر مهم علمي در ايران برخاسته بود و به نوعي از ظرفيت هاي مختلف آن ها بهره برده بود. مي توان از چهار دوره در زندگي او نام برد:

  دوره اول، تحصيل در حوزه علميه و طي مراحل تحصيلي آن تا مرتبه اي قابل توجه است. البته شرايط زمانه ايشان را نيز مانند بسياري ديگر از بزرگان عرصه فرهنگ و ادب به سوي دانشگاه سوق داد.

  دوره دوم، تحصيل در دانشگاه با داشتن پيشينه ي علمي حوزوي است.

  دوره سوم که دوره قابل توجهي است، دوره زندگي آموزشي در بستر دانشگاه است که تکميلي است بر دو دوره گذشته. کسي که در مراکز مختلف علمي هم تحصيل کرده باشد اما پا به عرصه تدريس نگذاشته باشد، در طول زمان آموخته هايش سوخت مي رود و ماهيت کاربردي نمي يابد.

  دوره چهارم که به نظر من دوره بلوغ علمي اوست، دوره ورود استاد به عرصه پژوهش است. به طور طبيعي کساني که تحصيل طولاني مدتي کرده اند و آموزش هم داده اند، وقتي وارد عرصه پژوهش مي شوند، توانايي هاي ميان رشته اي خوبي را به نمايش مي گذارند. درک درست ميان رشته اي، ظرافت ادبي و دقت تاريخي به همراه تعهد ديني، به طور کاملاً آشکار و جدي در آثار استاد شهيدي ديده مي شود.

  و آخر اين که شايد شکوهمندترين نقطه ي زندگي او، تقديم ميوه ي زندگي اش، شهيد احسان شهيدي در راه دفاع از دين و سرزمين اسلامي بود.

  ***

  کتاب «پس از پنجاه سال» يک استثنا در پژوهش هاي مربوط به عاشوراست. و اين بازمي گردد به نوع بهره مندي استاد شهيدي از علوم مختلف در اين حوزه. کار مهمي که در اين کتاب انجام شده اين است که جامعه اي که قيام عاشورا در آن اتفاق افتاده، با نگاه جامعه شناسانه تجزيه و تحليل شده است. آغاز روند انحرافي جامعه در سقيفه، شکل گيري بحران رفتاري جامعه و فاصله گرفتن آن از وضعيت نخستينش در اين اثر به خوبي تبيين مي شود. روشن مي شود که کوفه چه واقعيتي داشته و اين که جايگاه انسان ها در جامعه چطور تغيير مي کند و چگونه شخصيت آنان از انسان هايي مومن و پايبند به اصول فکري و رفتاري ديني تبديل به کساني مي شود که براي مطامع دنيوي دست به خطرناک ترين رفتارها مي زنند و اتفاقاً سعي دارند اين رفتارهاي جديدشان را ديني نمايش دهند.

  تصويري که از فضاي تاريخي آن دوره در اين کتاب تبيين مي شود، کليدي است براي درک حقايق آن دوران و راهي است براي پژوهشها، دقت ها و تأمل هاي بيشتر. بنا بر اين، «پس از پنجاه سال» از جدي ترين و عميق ترين پژوهش هايي است که در اين باره شده و مأخذي است قابل توجه در خصوص تاريخ تحليلي عاشورا.

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه