پيشرفته
 

موضوعات :

 • اندیشه
 • پرونده ها

 • کلمات کليدي :

 • کتاب
 • استاد شهیدی

 • دکتر هادی وکیلی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

  مطلب بعدي >   2155 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 1 : بشارت پيروزي

  نقد به جای «نقل»

  دکتر هادي وکيلي

  مرحوم شهيدي ويژگي هاي خاصي داشتند. ازجمله، ويژگي هاي طبيعي اي همچون استعدادخوب وحافظه قوي، ويژگي ترکيبي بودن مطالعاتشان دردو عرصه حوزوي و دانشگاهي، آگاهي عميق و خوب از علوم ديني و علوم روز و نيز درک عميق از مسائلي که ايرانيان و مسلمانان با آن درگيرند. هم با تاريخ نگاري سنتي و هم تاريخ نگاري جديد غرب و مسلمانان عرب زبان بويژه در تاريخ ادبي آشنا بود. گرچه تمامي آثار ايشان در يک سطح نيست و از جهت روشمندي علمي گاه بعضي آثارشان ناخواسته در آن مدار علمي لازم نيست اما به هر حال ايشان از کساني است که در ادغام روش سنتي ومدرن بسيار موفق عمل کرده است و آثار گرانبها و مفيدي ارائه داده است.

  ***

  کتاب پژوهشي «پس از پنجاه سال» از قوي ترين آثار دکتر شهيدي است که سبک تحليلي قوي اي دارد. در اين اثر، سبک قديمي تاريخ نگاري پشت سر گذاشته شده و «نقد» جاي «نقل» را گرفته است. قوي ترين بخش اين کتاب از نظرمن، تبيين وضعيت مردم کوفه از طريق جامعه شناسي تاريخي عراق است. او در تحليل چگونگي به صحنه آمدن مردم و باز از صحنه خارج شدن آنان، از ساير نويسندگان و مورخان موفق تر عمل کرده است. پيش از ايشان هم در برخي آثار نويسندگان جهان اسلام و عرب، نمونه هايي ازاين تحليل ديده ميشود اما برجستگي کار استاد شهيدي، ثبت تحليل تاريخي همراه با جامعه شناسيتاريخي متکيبه متون اصيل است.

  استاد شهيدي خواسته يا ناخواسته در اين کتاب وارد بحث آسيب شناسي اجتماعي مي شود و لغزشگاه هايي را معرفي مي کند که مسلمانان و صحابه و به طور کلي خواص، زودتر در آن جا مي لغزند. و از مهمترين لغزشگاه هايي که در اين ميان مطرح مي شود، فساد مالي است.

  دکتر شهيدي در پاسخ به اين پرسش اساسي که «چرا 50 سال پس از پيامبر جامعه بايد به جايي برسد که در مقابل فرزند پيامبر جبهه بگيرد؟»، آسيب هايي رامعرفي مي کند که باعث شدند جامعه صدر اسلام آرام آرام ضمن حفظ ظاهر مسلماني، باطن کفر به خود بگيرد و اسلام ظاهري در مقابل اسلام حقيقي بايستد.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه