پيشرفته
 

موضوعات :

 • طنز و کاریکاتور

 • کلمات کليدي :

 • قیامت
 • قطع برق
 • تقلب

 • مطلب بعدي >   1183 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 12 : پارازيت روي موج ايران

  قيامت - جنبش قطع برق - تقلب در کنکور

  انتخابات رياست جمهوري و روي دادن وقايع زيادي با درونمايه طنز، افراد گمنامي را در اين  عرصه دست به قلم و آنهايي را که دست به قلم بودند فعال تر کرد و  رسانه اي به نام وبلاگ بهترين وسيله  براي ظهور آثار اين دست به قلم شدگان گمنام بود. آثاري که به سرعت کپي و در وبلاگهاي ديگر درج مي شد و حتي برخي پايگاههاي اينترنتي معتبر هم در موارد متعدد با يا بدون ذکر منبع مطالب طنز خود را از همين وبلاگها عاريه گرفتند. مطالب و عکسهاي اين گزارش گزيده اي از مطالب طنز وبلاگهاي "تقلب سبز"، "اسلام آنلاين"، "براي فکر"، "فريادي براي عدالت"، "مبارز"، "22خرداد1388"، "فصل انتظار" و "طنز سبز" است.

  قيامت نامه
  خاطرات خواجه عبدالله لرزاده


  پيش بيني روز قيامت
  20 خرداد است. بروبچههاي مهندس شالهاي سبز را يک وجبي از پيشاني پايين کشيدهاند. شدهاند نقاب سبزها. شعار ميدهند:”اگر تقلب بشه... شنبه قيامت ميشه!”مانند گنهکاري که نفخه صور را اندکي زودتر از موعد شنيده باشد، سرم سوت کشيد. زنگ زدم به جواد. خيلي خلاصه حالياش کردم که دو راه بيشتر پيش رو نداريم: يا به مهندس راي ميدهيم که به نشانه تقلب نشدن راي بياورد و بهتبع آن قيامت نشود، يا هم از همين حالا بايد بنشينيم به استغفار.

  برزخ. سه روز مانده به قيامت
  ديشب کابوس ديدم. اسرافيل ملکه مقرب درگاه الهي”صور”ش را دو دستي گرفته بود و داشت ميزد؛ به نشانه فرا رسيدن قيامت... . البته، از سر گشادش... .

  قيامت. دوزخ در چند ثانيه
  قيامت به اين کوتاهي نشنيده بوديم. شب نشده شعلههاي آتش دوزخ دامن بيخردهاي حسابنابلدي را که به دکتر راي داده بودند، گرفت... يکي که پوستر ادب مرد به ز دولت اوست دستش بود فرياد زد:” تمامش تقصير اين آشغالهاست... اين کثافتها... اگر اينها نبودند اسم احمدينژاد از صندوق در نميٱمد.” جملهاش تمام نشده بود که تمام سطل آشغالهاي مکانيزهاي که شهرداري کلي برايش پول داده بود چپه شدند وسط خيابان و ثانيهاي نگذشت که همگي گر گرفتند. آن بنده خدا هم هرچه تلاش کرد بگويد منظورش از “اين آشغال و کثافتها” اين آشغالها نبوده، نتوانست...

  روز پنجم بعد از قيامت
  مهربان همسر ديشب جفت پاي مبارک را کرد داخل يک لنگ دمپايي آشپزخانه که برويم شهرستان. غروب است و تازه رسيدهايم. گوش مردم اينجا هم ظاهرا مانند مردم جنوب تهران سنگين است. هنوز پژواک صداي صور سبز اسرافيل به اينجاهاي نرسيده يا اگر رسيده هنوز پيام آن درک نشده. از قيامت خبري نيست. از بشکنبشکن هم همينطور. “جواتموات” هم تا دلتان بخواهد ريخته توي کوچه و خيابان. از انواع و اقسام مختلف: خرد و کلان، پير و جوان، زن و مرد، دهاتي و شهري، دانشآموز و استاد دانشگاه... . با همه اين اختلافات، اينها در “جواتموات بودن” با هم مشترکند...

  روز يازدهم بعد از قيامت
  برگشتهام به تهران. نشانههاي قيامت فروکش کردهاست. شعار “بشکنبشکن” به همان شعر “بشکنبشکن” تبديل شده و از معابر عمومي به جاي خودش در محافل خصوصي برگشته. ديگر يک سري آشغال بهخاطر راي يکسري آشغال ديگر در آتش خشم سوزانده نميشوند. چند نفري البته به گناه آن قوم نادان طرفدارنما بر باديه جان سپردند... .
  راستي ديشب اسرافيل را هم دوباره خواب ديدم. صور سبزش را فرستاده بود موزه عبرت. گفت از زدن صور از سر گشاد هم توبه کرده... .

  شيخ! از اينجا به بعد بيشتر دقت كن
  ديروز «اعتمادملي» بازهم در صفحه اولش يك گاف بزرگ ديگر داد و خيال كرد عباس سليمي نمين (فرد سياسي معروف)، همان عباس سليمي (قاري قرآن) است يا اينكه فكر كرد عباس سليمي همان عباس سليمي نمين است و بعد اين هوا گزارش نوشت!
  يا شيخ! هر كسي كه فاميلياش سليمي بود، عباس سليمي نمين نيست. حالا چند تا مثال ميزنم ملتفت شوي
  ما دو تا نبوي داريم؛ مرتضي و بهزاد، خاتمي هم دو تا داريم؛ احمد و ممد. شريعتمداري هم دو - سه تايي هست، هاشمي كه تا دلت بخواهد داريم. باقي هم سهتايي هست؛ ديار باقي، عمادالدين باقي و الباقي. البته ما يك باغي هم داريم كه با غين نوشته ميشود. جزايري هم در بين آدمهاي معروف، چندتايي داريم كه هيچ كدامشان البته مثل شهرام بامرام نميشود. كروبي البته يكي بيشتر نداريم كه همان شيخ خودمان است. در خبرها آمده بود؛ يك قاري قرآن از محسن نامجو شكايت كرده، شيخ ما برداشته تيتر زده: “شكايت عباس سليمينمين از نامجو” حالا باز خدا را شكر ننوشته: “شكايت عباس سليمي نمين از مجيد نامجو مطلق”
  راستي! ما غضنفر هم دو تا داريم؛ يكي كه قرار بود مارادونا را بگيرد اما ستاره شماره 10 آرژانتين را بيخيال شد، چسبيد به بازيكن خودي. يك غضنفر هم جبهه اصلاحات داشت كه راه دوري نرويم، حجاريان گفته بودكي بود....

  علل عدم قطع برق اعلام شد
  کميته صيانت از خاموشي علت عدم قطع برق در ساعت 21 سي ام تير را اعلام کرد. براساس قرار قبلي که در سطحي وسيع در اينترنت اعلام شده بود قرار بود در اقدامي هماهنگ 30 ميليون راي دهنده به مهندس موسوي ساعت 21 سي ام تير تمام وسايل برقي پرمصرف خود را از قبيل اتو، ماشين لباسشويي، جارو برقي و ديگر لوازم برقي از قبيل ماکروفر ساندويچ ميکر ميکسر چاي ساز سشوار با تمام قوا روشن کنند تا با قطع برق مخالفت خود را با  حکومت ديکتاتورهاي فاشيست سيب زميني پخش کن اعلام کنند. به گزارش قلم نيوز علل عدم قطع برق به اين شرح است.

  1- راه اندازي موقت نيروگاه بوشهر توسط روسيه.
  2- توزيع مقادير معتنابهي سيب زميني در ميان طرفداران  مهندس موسوي با هدف منصرف کردن آنها از روشن کردن وسايل برقي پرمصرف و متاسفانه خام شدن تعدادي از آنها.
  3- اقدام تبعيض آميز دولت در قطع برق مناطق روستايي با هدف جلوگيري از قطع برق در شهرهاي بزرگ و دهن کجي به کساني که در انتخابات به احمدي نژاد راي داده بودند، همزمان با انتصاب مشايي به سمت معاونت اول رياست جمهوري.
  4- کمک گرفتن از “هاله نور” براي روشن کردن مناطقي که با همت موج سبزي ها برق در آنها قطع شد.
  5- اقدام غيرقانوني وزارت اطلاعات در “حبس خانگي” جريان برق در خانه هاي مردم سراسر ايران و جلوگيري از خروج  آن از منازل.
  6- استفاده غيرتخصصي از 7 هزار سانتريفيوژ در حال کار در تاسيسات نطنز براي توليد مستقيم برق بجاي غني سازي اورانيوم.
  7- اقدام لباس شخصي ها در جلوگيري از شرکت خورشيد در اين اعتصاب سبز و موفقيت آنها در به تاخير انداختن کسوف و خاموشي موقت خورشيد تا بامداد سي و يکم تير.
  8- توقيف شبانه تمام وسايل برقي پرمصرف مردم توسط نيروي انتظامي.
  9- واردات فله اي برق نامرغوب از چين در يک هفته گذشته و توزيع آن در ميان مستمري بگيران کميته امداد و بهزيستي.
  10- تقلب در اعلام ظرفيت ذخيره نيروگاههاي برق که منجر به محاسبه نادرست فرماندهان موج سبز شد.
  11- سوء استفاده از امکانات دولتي از قبيل ابر و باد و مه و خورشيد و فلک از ابتداي سال آبي گذشته با هدف پر نگه داشتن سدها در ساعت اعتصاب برقي و فعاليت نيروگاههاي برق ابي با تمام قوا در ساعت مذکور.
  12- برنامه از پيش طراحي شده دولت در جايگزيني لامپهاي کم مصرف بجاي لامپهاي پرمصرف و متاسفانه بازي خوردن بسياري از مردم و حتي نخبگان و احزاب.
  13- سوء استفاده صدا و سيما از هنرمندان پيشکسوتي مانند “بابا برقي” و “آقاي ايمني” در شب سي ام تير.
  14- کشيده شدن يک کابل زيردريايي فشار قوي از ونزوئلا به ايران و انتقال برق از کاراکاس به تهران با هدف جلوگيري از قطع برق.
  کميته صيانت از خاموشي از هموطنان مي خواهد درصورتي که دلايل ديگري درباره عدم قطع برق در ساعت موعود سراغ دارند با شماره تلفن شصت و شيش دو صفر پس و پيش تماس حاصل کنند. برنامه آينده اين کميته دستشويي رفتن همزمان همه مردم ايران در ساعت 12 نيمه شب سي و دوم تير است تا با افت فشار آب در ساعت مذکور و افزايش فشار در لوله هاي فاضلاب و چاههاي جذبي مشت محکمي بر دهان دشمنان ملت سبز ايران کوبيده شود.

  حتما در کنکور امسال تقلب شده!!!
  همزمان با اعلام رئيس سازمان سنجش کشور مبني بر اعلام نتايج کنکورتا چندروز آينده عده اي از هم وطنان عزيز در سراسر کشور(تجريش،قيطريه،ونک) پيشاپيش اول شدن خودرا جشن گرفتند.
  به همين مناسبت خبرنگار روزنامه اعتماد خيلي، خود را به جمع اين عزيزان رسانده تا مثل هميشه رسالت ذاتي خود را در جهت آزادي بيان و ترويج اخلاق نمايان سازد!!
  خبرنگار: لطفا پس از سلام نام، رتبه، و دليل پيروزي خود را بگوئيد و اين که آيا درکنکور تقلب نشده؟
  نفر اول: با سلام من شهرام هستم. رتبه اول در رشته فلسفه و دليلي براي پيروزي ندارم. به نظر من حتما تقلب شده و ضمنا قراره شب با بچه ها بريم فرحزاد!
  خبرنگار: لطفا شما نام، رتبه، دليل پيروزي را بگوئيد و آيا در کنکورتقلب نشده؟
  نفربعدي: من ترانه 15 سال دارم عضو جنبش دختران فيروزه اي تونستم در رشته کنکور نفر اول بشم و از فائزه خانم ميخوام که مانتوهاي بعدي کمي تنگ تر و کوتاه تر باشه و دليل پيروزي ام هم اينه که من بچه تجريشم و چون تجريش بالاي شهره پس من حتما اولم!
  خبرنگار: لطفا نام، رتبه و دليل پيروزي را بگوئيد و آيا در کنکور تقلب نشده؟
  نفربعدتر: به نام آزادي... من بهرام هستم داداش شهرام و نفر اول ادبيات، من با تلاش و مطالعه زياد و الگوبرداري از مهندس تونستم اول شم، به نظرمن هم حتما تقلب شده که به چند دليل مهم اشاره ميکنم:
  اولا: مراقبان جلسه همگي از سازمان سنجش بودن و کارت شناسائي داشتن!
  دوما: در زمان برگزاري امتحان نميذاشتن به برگه  کناري نگاه کنيم!
  سوما: در اوج خفقان و نقض حقوق بشر محل امتحان دختران از پسران جدا بود! پس حتما تقلب شده و ضمنا ادب مرد به زه دولت اوست!
  خبرنگار: نام، رتبه و دليل پيروزي را بگوئيد و آيا درکنکور تقلب نشده؟
  نفر آخر: من نن جون مهدي ام، رتبه اول دکتراي مهندسي حقوق هسته اي، دليل پيروزي ام هم اينه که مهدي از امام دست خط داره... پس من اول هستم و حتما درکنکور تقلب شده چون مهدي از بين 4 نفر پنجم شده، راستي ايشون شقد وقت دارن ، من شقد وقت دارم؟!!

  ما از انگليس هستيم و به انگليس بازمي گرديم !
  دست روزگار ميان اين همه گل آمد و علف سبزي چيد و رفت.
  “خيال نکنيد آنهايي که مردند شهيدند و نزد خدا روزي مي خورند بلکه آنها تلف شدگان قدرت اند.”
  سوره مخمليون آيه 22
  با نهايت تاسف وتاثر چهلمين روز درگذشت ناگهاني جوان ناکام مرحوم منفور منکوب مغفول جناح عزیزمان را در اثر برخورد با آراي مردم را به تمام دوستان و دشمنان قسم خورده تسليت عرض مينماييم. به همين مناسبت مراسم ختمي در سفارت انگلستان برگزار ميشود. حضور سبزتان تسلي بخش بازماندگان خواهد بود . ضمنا وسيله اياب ذهاب (شامل خودرو هاي ،تويوتا ، بنز ،پرادو ، مزدا و...) و پذيرايي براي استقبال از ميهمانان مهيا مي باشد . از طرف خانواده هاي عزادا: ... و ديگر دوستان و آشنايان


  دوباره دوباره!!!
  يک هفته بعد: در بيانيه شماره سه هزار و دويست و پنجاه و دوم ضمن تاکيد بر ابطال همهپرسي از اوباش خواست، 28 مرداد با حضور در سر چهارراهها ياد شعبان بيمخ را زنده نگه دارند.
  . کروبي نيز که در جمع اعضاي ستاد خود صحبت ميکرد، گفت: حتي اگر من را به ديار فاني(!!) بفرستند، باز هم صحنه را خالي نميکنم.
   محسن رضايي هم ضمن پس گرفتن انتقادات خود، با تاکيد بر قانونگرايي، همه سياسيون کشور را به آرامش فراخواند. لاريجاني هم يکي به ميخ زد. گفتني است وي ديشب يکي به نعل زده بود.

  اسم حزب جديد
  گويا حزب جديدي در شرف تأسيس است. قدم نو رسيده مبارک!!!  اينجانب به نوبه خود در اين امر خير شريک ميشوم و نامهاي پيشنهادي خود را براي حزب ايشان با ذکر دليل ارائه مي نمايم باشد که مقبول افتد:
  1. حزب قانونمندان: 2. حزب باادبان3. حزب ناموس4. حزب نازداران6. حزب پولداران7. حزب بانکداران 8. حزب گلدکوئيست
  10. حزب ...

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه