پيشرفته
 

موضوعات :

 • فتنه

 • کلمات کليدي :

 • زهرا رهنورد
 • داماد لرستان
 • وزارت کشور

 • مطلب بعدي >   1160 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 12 : پارازيت روي موج ايران

  مگر مي شود "داماد لرستان" راي نياورد؟!
  گفتگوي تاريخي دکتر زهرا رهنورد با شبکه ماهواره اي BBC

  اشاره: آنچه در زير مي خوانيد متن کامل گفت وگوي تلويزيون فارسي بي بي سي است با زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي درباره نخستين بيانيه ستاد موسوي درباره تقلب در انتخابات. مصاحبه سراسر خواندني است اما پاسخ او هنگامي که مجري از او مي خواهد دلايلش درباره تقلب را توضيح دهد، چيز ديگري است. اين پاسخ او قطعا در تاريخ روشنفکري ايران به عنوان يکي از ماندگارترين مواضع روشنفکران در قبال فهم مردم باقي خواهد ماند. اين مصاحبه زنده تلفني در بيست و سوم تير يک روز بعد از انتخابات ساعت 15 از تلويزيون فارسي بي بي سي پخش شده است. مي توانيد تصور کنيد که اگر احمدي نژاد گفته بود من داماد فلان استان هستم پس بايد در آن استان راي اول را  بياورم، چه بر سر او و کساني که به او راي دادند مي آوردند؟

   


  مجري: همکارانم به من مي گويند که خانم زهرا رهنورد با ما هستند. ارتباط مستقيم تلفني داريم با تهران. زهرا رهنورد مشاور ميرحسين موسوي پشت خط تلفن هستند. خانم رهنورد ما ساعاتي پيش بيانيه اي را داشتيم از طرف ستاد آقاي ميرحسين موسوي خطاب به ملت ايران و در آن اشاره شده است که آقاي ميرحسين موسوي نتيجه انتخابات را نمي پذيرد. اقداماتي که ايشان خواهند داشت چه خواهد بود؟
  من زهرا رهنورد هستم. استاد دانشگاه تهران و همسر ميرحسين موسوي که در کنار او در تمام مراحل انتخابات حضور داشتم. نتيجه آرا کاملا عکس آن چيزي است که واقعيت دارد. يعني در واقع نسبت راي موسوي به احمدي نژاد چهار به يک است. در تمام نقاطي که من رفتم تقريبا همين حالت بود و نتيجه انتخابات چيزي برعکس را ارائه مي دهد. به نظر مي آيد اصلا يک پروژه از پيش تعيين شده باشد. البته به نظر من آن چيزي که آقاي موسوي اعلام مي کند به هر صورت ايشان مشکلاتي دارد. از سويي نمي خواهد که مردم خداي نکرده درگير شوند و تير به روي آنها گشوده شود. اين حساسيت خيلي زيادي است که همه ما داريم و نمي خواهيم مردم طوري به صحنه بيايند که اين مشکل برايشان به وجود بيايد. ما مي خواهيم آرامش و امنيتشان کاملا حفظ باشد. از سوي ديگر مردم دلشان مي خواهد که موسوي به آنها بگويد که چقدر از اين وضع ناراحت است و چقدر به آراي آنها احترام مي گذارد و از اينکه به آراي آنها از سوي وزارت کشور احترام گذاشته نشده بسيار متاثر است. از سوي ديگر نقطه نظرهاي خاص ديگري ]هست[ که به هر صورت موسوي يک فرد اپوزيسيون نيست بلکه يک فرد درون نظام است.
  مجري: خانم رهنورد اشاره کرديد به اينکه راي آقاي موسوي بر اساس برآوردهاي شما چهار به يک بوده است در قياس با آقاي احمدي نژاد. مستندات شما چه هست در ارتباط با اينکه احيانا در نحوه شمارش آرا تخلفات يا تقلبي صورت گرفته؟
  ببينيد به شکل هاي مختلف البته اين مسئله پيش آمده است. در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاکي از اين بود که آراي موسوي بسيار بالاتر از آن است که اصلا قابل تصور باشد. هر وقت طرفداران دو طرف حاضر مي شدند طرفداران احمدي نژاد در حد يک صدم بودند در مقابل طرفداران موسوي. همچنين در شهرستانهايي که براي سخنراني درکنار ايشان قرار داشتم اين را مي ديدم. اينها تحليل هاي من است. ولي اقداماتي انجام شد مثلا اول صبح به طور سنتي آنهايي که به احمدي نژاد راي مي دهند همه مي شناسند که چه تيپ خاصي هستند. رفتند و راي خودشان را دادند و از ساعت يازده تعرفه ها در دست مردم قرار نگرفت و مردم له له مي زدند براي اينکه تعرفه بهشان داده بشود. حتي تا يازده و نيم و دوازده شب هم پشت در ستاد و محل هاي انتخابات جمع شده بودند و گاهي درهاي روي شان بسته شده بود. به هر صورت تعرفه در اختيارشان قرار نمي گرفت. يعني يک تمهيد در اختيار قرار ندادن تعرفه بود.
  مجري: خانم رهنورد بيانيه آقاي موسوي به هرحال بيانگر اين هست که ايشان نتيجه را نمي پذيرد ولي مي خواستم بدانم وقتي که اولين نتايج را شنيدند اولين واکنش ايشان چه بود؟
  واکنش اوليه ايشان همانطوري که متوجه هستيد فوري يک بيانيه کوتاهي دادند که ما به هيچ وجه اين مسئله را قبول نمي کنيم و دنبال مي کنيم. بعدش هم يک مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي و داخلي گذاشتند و اين مطلب را اعلام کردند که آنچه را که حاصل جمع بندي انتخابات فعلي است از نظر من کاملا نامعقول و غيرقابل قبول است. اين حرف ايشان بود در ساعت نزديک به يازده که قدم به قدم مواجه مي شدند با اطلاعات غلطي که دارد ارائه مي شود. از صبح هم مرتب اطلاعاتي که در اختيار ما قرار مي گرفت اغلب چهار به يک بود. به خصوص يک سري نقاطي هستند که اصلا مشخص است که خودش ملاک تشخيص نادرست بودن اين مطلب وزارت کشور است. مثلا آذربايجان و ترک زبان ها هيچ وقت فرزند خودشان را نمي گذارند که به کس ديگري راي بدهند. يا لرستان که خود من لر هستم و موسوي هم بارها گفته که من داماد لرستان هستم، موسوي را نمي گذارند که به آقاي احمدي نژاد راي بدهند. اين دو تا براي ما ملاک اين است که باقي موارد هم شبيه به همين است ضمن اينکه مرتب هم گزارش مي شد حتي چهار و نيم به يک بود نسبت هاي موسوي به احمدي نژاد. با يک ترتيبي که خودشان مي دانند البته من دقيقا نمي دانم چه روش هايي را به کار بردند و اين آمار بسيار غلط و نامعقول را دادند که به هيچ وجه نه مردم ما قبول کردند و نه آقاي موسوي و نه من که به عنوان همسر ايشان و در عين حال يک مبارز در کنار ايشان حضور داشتم، اين را نمي توانم قبول کنم. حالا بايد ديد که بعد از اين آقاي موسوي چه برنامه اي خواهد داشت.
  مجري: خانم رهنورد اتفاقا من سوالم راجع به همين است. آقاي موسوي در بيانيه خودشان مي گويند که به افشاي رازهاي پشت سر اين روند مخاطره آميز خواهند پرداخت. من مي خواهم بدانم واقعا اقدامات عملي که ايشان بنا دارند انجام بدهند چه هست حالا چه در باب افشاي اين روند و همين طور احيانا تغييرش؟
  ببينيد الان من دسترسي به آقاي موسوي ندارم چون در يک جلسه بسيار مهمي است. بايد بيايد و ببينم. اما چيزي که مي توانم بگويم خطاب به مردم عزيز ايران است. مردم عزيز ايران موسوي و رهنورد که يک فدايي هفتاد ميليون نفر خودش را مي داند در کنار شما هستيم. با شما هستيم. مي دانيم که با راي شما بازي شده است. اين اهانتي را که به شما شده فراموش نمي کنيم و سعي مي کنيم با همديگر مشکل را حل کنيم يا افشا کنيم که چه اقداماتي و چه روش هاي غلطي در اين رابطه به کار رفته.
  مجري: گفتيد آقاي موسوي الان در يک جلسه بسيار مهم به سر مي برند. مي توانم بپرسم که اين جلسه با حضور چه کساني دارد برگزار مي شود.
  اجازه بدهيد که همانطوري که خودشان گفتند رازها را افشا مي کنند اين هم جزو رازها باشد تا بعد افشا شود.
  مجري: خانم رهنورد ما خبرهايي را داشتيم مبني بر اينکه آقاي موسوي و همينطور ديگر نامزدها آقايان کروبي و رضايي درخواست ديدار با رهبري را کردند. آيا اين صحت دارد و آيا واکنش يا به اصطلاح پاسخي از طرف دفتر رهبري داده شده به اين درخواست؟
  هنوز تا اين لحظه پاسخي داده نشده ولي شايد بعد دوباره اقدام کنند و پاسخ را بگيرند. اميدوارم که به هر صورت مردم ما باور کنند که ما از اين انتخابات سرشار از تقلب بيزاريم و همه ما در کنار هم هستيم تا ببينيم که چگونه مي شود وضع را به حالت بهتري برگردانند.
  مجري: پس اصل درخواست ديدار آقاي موسوي از رهبري ايران صحت دارد. من مي خواهم بدانم که آقاي موسوي بنا دارند چه صحبتي را با رهبر ايران داشته باشند و چه درخواست هايي را مي خواهند مطرح کنند؟
  اينها را جزو رازهايي که ايشان گفته در نظر بگيريد. و اينکه ايشان هم جزو تيمي بوده است که درخواست ملاقات کرده من تا اين لحظه اين را نمي دانم و اطلاعي ندارم تقاضاي ملاقات داشته يا نه.
  مجري: خانم رهنورد در بيانيه آقاي موسوي در بخشي از آن آمده که به مسئولان توصيه مي کنم پيش از آنکه دير شود اين روند را فورا متوقف کنند. من مي خواهم بدانم اين مسئولان کي ها هستند. چون به هر حال انتخابات را وزارت کشور برگزار کرده شمارش آرا هم در وزارت کشور دارد انجام مي شود و آقاي موسوي  ازهمين روند شکايت دارند. منتهي آن مسئولاني که ايشان مي خواهند رسيدگي کنند کي ها هستند؟
  به هر صورت حداقل مي دانيم که وزارت کشور و شخص آقاي احمدي نژاد مورد نظرشان بودند. قطعا اينها بودند.
  مجري: من يک سوال ديگر داشتم مبني بر اينکه شما فکر مي کنيد اين روند که دارد انجام مي شود و شما اعتراض داريد به آن آيا صرفا در وزارت کشور انجام مي شود و مديريت مي شود يا اينکه در جاهاي ديگري هم ريشه و عقبه دارد؟
  ببينيد وزارت کشور که از دولت جدا نيست. ما بايد اين دو تا را در کنار هم ببينيم. دولت در واقع دستور مي دهد و وزارت کشور هم عمل مي کند. من اينها را در يک مجموعه مي بينم. از دولت هم شخص آقاي احمدي نژاد مورد نظرم هست و در واقع از اذناب که در وزارت کشور تجمع پيدا کردند.
  مجري: خانم رهنورد من يک سوال ديگر دارم مبني بر اينکه که ديروز هم آقاي موسوي نامه اي را نوشته بودند خطاب به رهبري و در آن خواستار رسيدگي به تخلفات هايي شده بودند که در آن نامه اشاره شده بود. مسائلي از قبيل جلوگيري از حضور نماينده هاي آقاي موسوي سر صندوق ها. آيا احيانا پاسخي به آن نامه از طرف رهبري داده شد؟
  هنوز پاسخي داده نشده ولي ظاهر تلوزيون اعلام کرد که مقام معظم رهبري صحبتي مهم را خواهند داشت براي اين مورد انتخابات. آنچه که مهم است اينکه واقعا وزارت کشور غيربي طرفانه عمل کرد و متاسفانه به بخش عظيمي شايد بشود گفت نزديک به چهارصد- پانصد نفر از ناظرين ستاد آقاي موسوي اجازه داده نشد ]سر صندوق حاضر شوند[ و نقص مدارک را بهانه کرده بودند. البته فقط اين مسئله نيست. بلکه ما نمي دانيم چگونه با صندوق ها عمل شده و راي ها چگونه دست برده شده. فقط مي دانيم نسبت راي آقاي موسوي و احمدي نژاد چهار به يک بوده. يا در جاهاي ديگر ممکن است مثلا سه به يک و نيم بوده باشد. ما هرگز در اين سالها جز در انقلاب کبير اسلامي اين دمونستراسيون را از مردم خوبمان نديده بوديم که اينگونه سبزگونه در صحنه حاضر باشند و به اميد يک دولت سبز زندگي آينده خودشان را طراحي کنند و اين پوزخند زدن به  مردم ما هرگز فراموش نمي شود.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه