پيشرفته
 

موضوعات :

 • مقاومت
 • فلسطین

 • کلمات کليدي :

 • حسنی مبارک
 • رفح

 • ديگر مطالب اين نويسنده :

  مطلب بعدي >   1990 تعداد بازديد
  9.00 (2 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 10 : گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی

  کينه هاي بدر و خيبر...
  نگاهي به اتهامات حکومت مصر عليه حزب الله

  حکومت مصر به بهانه دستگيري گروهي منتسب به حزبالله لبنان در مصر، و با اتهاماتي مانند  نقض حاکميت ملي مصر، تلاش براي براندازي حکومت مصر، گسترش تشيع در مصر و قاچاق اسلحه به غزه، جنجال بيسابقهاي عليه حزبالله و شخص سيدحسن نصرالله در رسانههاي گروهي مصر به راه انداختهاست. اين فتنه، بار ديگر شکاف عميق ميان حاکميت و تودهها را در کشورهاي عربي به اثبات رساند. در حالي که توپخانههاي مصري با تشويق گروههاي مخالف حزبالله در لبنان، آتش باري بيرحمانة خود را عليه حزبالله شروع کرده و همچنان ادامه ميدهد، موجي از آزادانديشان جهان عرب به ويژه متفکران مصري، در دفاع از حزبالله برخواست و شجاعانه از شرافت و حقانيت حزب الله دفاع کردند.  يقينا عدو سبب خير خواهد شد و اين جنجال محبوبيت حزب الله را دو چندان خواهد کرد ولي بررسي ريشههاي و حواشي اين فتنه آفريني ضروري است.
  علل فتنه آفريني
  چراغ سبز به اسرائيل: اسرائيل براي جبران شکست خود در جنگ 22 روزه غزه، تشنه انتقام از حزب الله لبنان است ولي ضعف چندجانبة نظامي، سياسي و امنيتي اش، باعث شده، در گزينش اقدامي موثر و عملي انگشت به دهان باقي بماند. اسرائيل براي انتقامگيري به اهرمي خودفروخته مانند حسني مبارک نيازمند است.
   شرايط داخلي و خارجي حکومت مصر نيز، اسرائيل را براي بده بستاني سياسي با مصر عليه حزبالله، تشويق ميکند. بحرانهاي داخلي حکومت مصر از حد و حصر خارج است و بررسي آن در اين مجال نمي گنجد. از نظر خارجي نيز مدتي است رابطة آمريکا و مصر به سردي گراييده و ادامه اين حالت معناي فروپاشي قدرت حسني مبارک است، زيرا تنها پشتوانه بقاي حکومت او در مصر آمريکا و اسرائيل هستند. قرارداد کمکهاي بلاعوض آمريکا به مصر بعد از کمپ ديويد سال 2009 تمام مي شود. آمريکا براي آزادي يک از مخالفان حکومت مصر يعني ايمن نور به مصر فشار آورد، ديدار حسني مبارک از آمريکا را به تأخير انداخته است، نسبت به موروثي شدن حکومت در مصر معترض است و نهايت اين که اوباما در نخستين ديدارش از کشورهاي اسلامي، به جاي مصر، به ترکيه سفر کرد. حکومت مصر تلاش مي کند با فشار به حزبالله اسرائيل را راضي کند تا در مقابل، اسرائيل به آمريکا فشار بياورد و باعث شود آمريکا جايگاه گذشته مصر را به رسميت بشناسد و به کمکهاي خود به اين کشور را ادامه دهد.
  تخريب حزب الله در انتخابات مجلس: سامي شهاب رهبر گروه دستگير شده در 19 نوامبر سال گذشته دستگير شده بود و به همراه دوستانش تاکنون در زندان به سر مي برده ولي شروع حمله رسانهاي در 9 آوريل سال جاري اتفاق افتاد يعني پنج ماه بعد از زمان دستگيري متهمان و دقيقا در زماني که حزب الله قصد داشت برنامه انتخاباتي و نامزدهاي خود را در انتخابات مجلس لبنان معرفي کند. جالب است بدانيد روزانه 15 هزار نسخه از نشريات مصري که حاوي ناسزاگويي و هجمه به حزب الله بودند، از قاهره به بيروت منتقل ميشد تا فضاي فکري و فرهنگي لبنان را عليه حزبالله تحريک کند.

  کينههاي بدر و خيبر: حکومتهاي خط سازش يا خط به اصطلاح اعتدال عربي، شريک جرم حملة اسرائيل به جنوب لبنان و غزه بودند. شبکه المنار و سخنرانيهاي سيدحسن نصرالله در طول دو جنگ اخير ماهيت حاکميتهاي مزدور عربي را آشکار کرد و اين حکومت ها را به شدت دچار بحران مشروعيت نمود. تمام تلاش مصر اين است که با دست آويز قرار دادن اين مساله، از فشار افکار عمومي بر خود بکاهد، و با ترويج اين که حزبالله دشمن مصر است، به نوعي از خط مقاومت انتقام بگيرد، بي آبرويي خود را در جنگ غزه تلافي کند و راه فراري براي آسودگي از ننگ خيانت خود در بدر و خيبر دوران معاصر بيابد.
  ادامه محاصره غزه: فشارهاي بينالمللي باعث شده گذرگاه رفح به شکل موقت و اندک باز شود و باريکهاي از کمکها به مردم مظلوم فلسطين برسد ولي وجود حسني مبارک با استمرار محاصره پيوند خوردهاست و تا او هست محاصره هم هست! بيماران و مجروحان توسط نيروهاي امنيتي و نظامي مصر تحقير مي شوند، از برخي مجروحان در بيمارستان ها براي به دست آوردن اطلاعات درباره حماس تحقيق مي شود، بسياري از کمک هاي مردم مصر و ساير کشورها در پشت ديوارهاي گذرگاه تلف شد و ... . حسني مبارک تلاش مي کند، با مشغول کردن افکار عمومي به اين مساله، اذهان را از جنايت خود در فشار دادن گلوي بي گناه مردم غزه و ادامه محاصره، منحرف کند.
  واهي بودن تهمت ها
  تاريخچه مبارزات  نشان ميدهد حزبالله عمليات خود عليه اسرائيل را هيچگاه به خارج از مرزهاي لبنان نکشانده است، تا چه رسد به اين که بخواهد عليه کشورهاي عربي و بهويژه عليه مصر، قصد اقدام تروريستي داشته باشد. اين اتهامها مانند افتراهايي است که حکومت مصر به اخوانالمسلمين منتسب و هر روز به بهانهاي جمعي از فعالان اخوان را دستگير ميکند.
  اساسا اگر حزب الله قصد داشت با عمليات نظامي عليه حکومت هاي عربي اقدام کند، ابتدا دولت آمريکايي لبنان را سرنگون ميکرد. حزبالله توانست در يک شبانهروز مخالفان خود را در لبنان خلعسلاح کند و سلاحها را به ارتش لبنان تحويل دهد. اين پديده به اين معناست که حزبالله توان کودتا عليه حاکميتها را دارد ولي اين حزب، تاکنون نخواسته سلاح خود را به جز به سمت اشغالگري به طرف ديگري نشانه رود.
  جالب اين است که مصر، حزب الله را به تهديد امنيت ملي خود متهم مي کند. آيا پيوند سياسي و وابستگي حکومت مصر به اسرائيل تا اين اندازه عميق است که تهديد امنيت اسرائيل به وسيله انتقال اسلحه به غزه، تهديد مصر محسوب مي شود؟ واقعيت اين است که حسني مبارک و دولتش، مصر را بخشي از اسرائيل ميدانند يا به تعبير دقيقتر معتقدند سياستمداران اسرائيل هستند که حاکم واقعي مصرند. مبارک بهخوبي ميداند که مصر امروز به وسيله آمريکا و اسرائيل اشغال سياسي شده است.
  اما آنچه را جناب سيدحسن نصرالله به وضوح در سخنراني خود پذيرفت کمک تسليحاتي به غزه و حماس است که به وسيله نيروهاي اين حزب از خاک مصر انجام ميشد. سيدحسن نصرالله به صراحت بيان کرد ياري کردن مقاومت جرم و ننگ نيست. ما به فلسطين کمک نظامي کردهايم و به اين کار افتخار ميکنيم.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه