پيشرفته
 

موضوعات :

 • اندیشه

 • کلمات کليدي :

 • کانون اندیشه جوان

 • ایوب خرسندی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • کلیدهای زندگی

 • هنر «فقر و غنا» و محاجّه با هنر معناگرا

 • مطلب بعدي >   2042 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 9 : حقيقت برو گم شو!

  تجربه‌هاي نو در عرصه انديشه

  نگاهی به همايش‌های سال87 کانون انديشه جوان

  اميررضا باقرپور شيرازي

  يکي‌از عرصه‌هايي که بايد در ميان اصحاب جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي بيش از پيش جدي گرفته شود، عرصة مباحثات انديشه‌اي و معرفتي است. تبادل و تعامل انديشمندان و جريانهاي فکري متعلق به گفتمان انقلاب اسلامي، دستاوردهاي فکري مهمي را براي انقلاب اسلامي در حوزه هاي مختلف به همراه خواهد داشت. يکي از نمونه‌هاي موفق چنين کوششي دو همايش تأثيرگذار و پر بازتابي بود که به همت کانون انديشه جوان (وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)  تحت عنوان "آنان که مي‌انديشند" در سال جاري برگزار شد.کانون انديشة جوان در اين سال‌ها مباحثات پيرامون پرسش از نسبت ما با غرب را يکي از موضوعات محوري فعاليتهاي خويش قرار داده و در همين ارتباط با تدارک سلسله همايش‌هايي تحت عنوان "آنان که مي‌انديشند" به ترتيب به بررسي و نقد آراء و انديشه‌هاي فردريش نيچه، مارتين هايدگر، ميشل فوکو، دکتر سيدحسين نصر و دکتر سيداحمد فرديد پرداخته است. همايش بررسي و نقد آراء و انديشه هاي دکتر سيدحسين نصر و دکتر سيد احمد فرديد دو همايشي بود که کانون انديشه جوان در سال 87 برگزار کرد .از نکات برجسته اين دو همايش مي‌توان به حضور متفکران و جريانهاي فکري مختلف و بعضا متضاد اشاره کرد که فضاي همايش را تبديل به عرصه‌اي چندصدايي براي تبادل و تعامل افکار کرده‌بود. چنانکه گاه سخنرانان پاسخ يکديگر را در خلال صحبتهايشان مي‌دادند. از اين منظر اين دو همايش تجربه‌اي جديد در ميان نمونه‌هاي مشابه در جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي بودند. در اين دو همايش حجت‌الاسلام دکتر علي‌اکبر رشاد، دکتر غلامرضا اعواني، دکتر محسن کديور، دکتر شهرام پازوکي، دکتر حسين کچویيان، حجت‌السلام عبدالحسين خسروپناه، دکتر احسان شريعتي، دکتر محمدرحيم عيوضي، دکتر محمد رجبي، حجت‌الاسلام عليرضا قائمي‌نيا، دکتر سليمان حشمت و حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار به ايراد سخنراني و مناظره پرداختند. از نکات برجستة ديگر اين دو همايش مي‌توان به استفاده از ظرفيت‌هاي دانشجويي به انحاء مختلف اشاره کرد: اول، همکاري کانون انديشه جوان با دانشگاههاي مختلف و تشکل‌هاي دانشجويي آنها براي برگزاري اين دو همايش؛ بطوريکه همايش بررسي و نقد آراء دکتر سيدحسين نصر با همکاري انجمن اسلامي دانشکده فني دانشگاه تهران و همايش بررسي و نقد آراء دکتر سيد احمد فرديد با همکاري بسيج دانشجويي دانشکدة ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي(ره) برگزار شد. دوم، اعلام فراخوان مقالة دانشجويي و ارائه مقاله‌هاي برتر.سوم، برگزاري نشست‌هاي دانشجويي قبل و بعد از همايش‌ها. از ديگر ويژگيهاي اين دو همايش بايد به متفکران انتخاب‌شده اشاره کرد. آراء و انديشه‌هاي سيدحسين نصر و سيد احمد فرديد همواره در مناقشات و مباحثات فکري  قبل و و بعد از انقلاب اسلامي محل تأمل و بحث فراوان بوده است. و هنوز هم نسبت انديشه‌هاي آنها با انقلاب اسلامي محل نزاع و گفتگوست. از اين جهت پرداختن به چنين متفکراني و وضوح بخشيدن به‌نسبتي که آراء آنها با مباني انديشه‌اي گفتمان انقلاب اسلامي دارد مي‌تواند براي جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي بسيار سودمند باشد. اضافه بر اين مي‌توان به بازتاب وسيع اين دو همايش در محافل انديشه‌اي و معرفتي کشور اشاره کرد که در نوع خود جالب بود. اين دو همايش فکري تجربه‌هايي جديد در عرصة انديشه‌اي جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي بود که مي‌تواند الگويي مناسب براي فعاليتهاي فکري و انديشه‌اي جبهة فرهنگي انقلاب اسلامي باشد.   

   

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه