پيشرفته
 

موضوعات :

 • دفاع مقدس
 • مدیریت فرهنگی انقلاب اسلامی

 • کلمات کليدي :

 • گلزار شهدا
 • پیام بازسازی

 • مطلب بعدي >   910 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 10 : گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی

  حاصل سفرهاي خارجي
  گزارشي از ميزگرد جايگاه گلزار شهدا در تبيين هويت انقلاب اسلامي

  ميزگرد جايگاه گلزار شهدا در تبيين هويت انقلاب اسلامي با حضور دکتر رحماندوست (مشاور رئيس جمهور)، آقاي کمري مسؤول واحد پژوهش دفتر ادبيات حوزه هنري و دکتر کوشکي (عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) با هدف نقد و بررسي طرح ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر کشور از طرف کانون انديشه دانشگاه اميرکبير برگزار شد.
  عليرضا کمري با تأکيد بر ضرورت جدي حفظ اصالت مزار شهدا گفت: براي شناخت عناصر هويتي گلزار شهدا  نيازمند يک فراخواني از اهلنظر در حوزه هاي جامعهشناسي، مردم شناسي، معماري و حتي فلسفه هستيم.­­­­­­­­
  اين پژوهشگر دفاع مقدس افزود: از ديدگاه نشانهشناسي کل مجموعه مزار شهدا دلالت بر مفهومي دارد. مثلا حاشيه سنگ مزار بسياري از شهدا لاله است. لاله سمبل و رمز شهيد است. البته اکنون چون ذهنمان با اين نشانهها آشنايي دارد از اينها ادراک تاريخي نميکنيم، فاصله زماني که بهوجود بيايد ارزش تاريخي و فرهنگي آنها بيشتر معلوم ميشود.
  کمري افزود: مزار بازسازي شده شهداي گمنام همه همطرازند. روي همه قبور با خط ثلث نوشته شده شهيد گمنام فرزند روح الله؛ همه عين هم! از يکنواختي خسته مي شويم؛ سنخ معماري ما معماري يک دست نبوده است.
  وي درباره چگونگي بازسازي مزار شهدا گفت: راه احيا اين نيست که سنگ قبر را برداريم و سنگ ديگري جايش بگذاريم. اگر بناست يک سنگ ترک خورده را برداريم، بايد سنگي از نوع همان سنگ با همان نوشته با همان خط بگذاريم. کانه همان سنگ است و فقط از نو  احيا يا بازسازي شده است.
  در ادامه ميزگرد دکتر کوشکي با تاکيد بر جنبه فرهنگي و معنوي مزارها گفت: روزي که حضرت امام در سال 67 در «پيام بازسازي» تاکيد جدي کردند که يا همه يا بخش قابل توجهي از خرمشهر حفظ شود، بدون اغراق کسي دقت نکرد که بفهمد مراد حضرت امام از «حفظ شود» يعني چه؟!
  دکتر کوشکي ادامه داد: آن روز که تمام آثار جنگ را بهطور تعمدي از بين بردند، کسي فکر نميکرد که بعدا بنياد حفظ آثار يا جاي ديگر مجبور شود در شلمچه يک شلمچه قلابي بسازد تا نسل بعد از شما بفهمد اينجا جنگ بود.
  اين استاد دانشگاه درباره مزار شهدا گفت: مزار شهدا نمايشگاهي است از تفکرات و انگيزهها و اعتقادات شهدا  يعني بازيگران و کارگردانان اصلي دفاعمقدس است. طرز تفکرشان، جهانبينيشان و انگيزههاشان را در قالب يک جمله، شعر، آيه، حديث يا بخشي از وصيتنامهشان روي سنگ قبر آوردهاند. خيلي از آنها خودشان گفتهاند که بر سنگ مزارشان چه جملهاي نوشته شود. يکي از دستاندرکاران نوسازي قبور ميگفت: ما ميآييم براي هر 16 شهيد يک جمله از امام مينويسيم. من گفتم شما نيابتا از شهدا اين کار را ميکنيد؟! کي گفته آن شهيد مثل شما فکر ميکرده است؟! مادر شهيد کسي است که بهتر از بقيه فرزندش را ميشناخته، او گفته ميخواهم اين جمله از وصيتنامه فرزندم اينجا باشد.
  کوشکي ادامه داد: با اجراي طرح يکسان سازي اين طور به نظر مي آيد که شهدا هم دولتي فکر مي کردند به معني بخشنامهاي و ادارهاي. احساس ميشود يک عده سرباز وظيفه به تعبير اجباري رفتند و دولت هم براي همه آنها سنگ قبر يکسان گذاشته است؛ بلا تشبيه شهداي ما، دارد مي­شود گورستان کشته شدگان آمريکا در ويتنام.
  وي افزود: تسلط تفکر مدرن (يونيفرمسازي) بر اين مکانهاي کاملا فرهنگي و با روح باعث مي شود که فرهنگ اصلي محيط حذف شود. پيوند ذهن انسان و نمادهاي بيروني با مفهوم فرهنگي، بحث نشانه شناسي است. چرا قرآن گفته «قل سيرو في الارض فانظروا کيف کان عاقبه الذين من قبل»؟ اگر فقط بحث تئوري بود خوب کتاب ميخوانديم؛ اما ميگويد «بينيد». خداوند انسان را طوري آفريده که با نشانهها پيوند خوردهاست؛ نشانه هايي که داريم در اين طرح نابودش مي کنيم.
  در ادامه ميزگرد دکتر رحماندوست نيز در مورد اجراي اين طرح گفت: درحوزه مسؤوليتم احساس تقصير مي کنم که از اجراي طرح يکسان سازي گلزارهاي شهدا در استانهاي ديگر خبردار نشدم.
  مشاور رئيسجمهور با بيان اين که ادبيات سنگ نوشتهها، طراحي انجام شده روي سنگها و ديگر جزئيات، اجزاي يک دائرهالمعارفند گفت «يکسان سازي» اين اجزاء «پاک سازي» آنهاست. چه کسي گفته اگر آدمهاي متفاوتي به شهادت رسيدند قبور يکساني داشته باشند؟!
  دکتر رحماندوست سپس به گفته يکي از مجريان طرح ساماندهي قبور شهدا اشاره کرد و گفت: گفته اند «مگر ميشود ما بدون رضايت خانوادههاي شهدا دست به سنگ قبور آنها بزنيم؟» ما ميگوييم آيا ممکن است نظر همه خانوادههايي که در يک قطعه شهيد دارند را جلب کرد و اتفاقاً نظرهمه آنها يکسان باشد؟!
  مشاور رئيس جمهور سپس چند سوال را درباره طرح ساماندهي قبور شهدا مطرح کرد: چرا براي هر چيز دهها سمينار و همايش ميگذاريم؟ جشنواره قوچ ترکمني، جشنواره گل و ... . آن وقت براي بازسازي قبور شهدا که بزرگترين سرمايه ملي ماست کدام جشنواره علمي آزاد و باز براي اظهار نظر فرهيختگان گذاشته شده است؟!
  دکتر رحماندوست در پايان گفت: برداشت من اين است که اين بازسازيها حاصل بازديدهاي خارجي است. در سفرهاي خارجي آدمها ديدند که چه قشنگ همه قبرها ميزان و صافند و ميشود از بالا همه شان را ديد. وقتي برگشتهاند، گفتهاند پس ما هم اين را اجرا بکنيم.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه