پيشرفته
 

موضوعات :

 • سیاست
 • طنز و کاریکاتور

 • کلمات کليدي :

 • احمدی نژاد
 • موسوی
 • رضایی

 • مطلب بعدي >   425 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 12 : پارازيت روي موج ايران

  اگه تقلب بشه...

  هر شعار خلاصه يک آرزو، يک حسرت، يک عشق يا يک نفرت است. موضوع اين آرزو، حسرت، عشق يا نفرت  هر کس يا هر چيزي ميتواند باشد. شعارهايي که در دوره تبليغات انتخابات دهم در خيابان ها سر داده شدند از اين قاعده مستثنا نبودند. آنچه در زير مي آيد مجموعهاي از اين شعارهاست. سعي شده فقط شعارهايي که حاوي توهينهاي ناموسي است حذف شوند تا مجموعه کاملتري از فضاي شعارهاي انتخاباتي ثبت شود. 

   


  -   هاله نورو ديده/ مردمو کور ميبينه
  -  دروغگو، دروغگو، دروغگو
  -  دلم برات تنگ نميشه/ احمدي بايباي... احمدي باي باي
  -  احمدي واي واي/ موسوي لايلاي
  -  هر کي که ناموس داره/ موسوي رو دوس داره
  -  احمدي کم آورده/ ناموس وسط آورده
  -  موسوي نازنين/ جومونگ ايران زمين
  -  جومونگ ايران زمين/ هاشمي رو زد زمين
  -  موسوي موسوي/ مترسک هاشمي
  -  ايول ايوله.. اي ول!/ موسوي يله... اي ول!
  -  ايول ايوله.. اي ول!/ احمدي ]...[... اي ول!
  -  ايول ايوله... اي ول!/ محمود تاج سره... ايول!
  -  يه هفته دو هفته/ محمود حموم نرفته
  -  موسوي موسوي/ پرچم ايران منو پس بگير
  -  دولت بچه اسکل/ نمي خواييم نمي خواييم
  -  سيد آمريکايي/ نميخواييم نميخواييم
  -   هرچي جوات مواته/ با احمدي نژاده
  -   نفت طلا رو بردن/ سيب زميني آوردن
  -   دکتر برو دکتر...
  -   آخر هفته... احمدي رفته...
  -   آخر هفته/ موسوي رفته...
  -   دولت سيب زميني/ نميخواييم نميخواييم
  -   موسوي وحشي شده/ موسوي وحشي شده
  -   غارتگر بيتالمال اعدام بايد گردد
  -   فائزه، موسوي...پيوندتان مبارک
  -   عکس قشنگ نداشتن بجاش چي توز گذاشتن
  -   زيزيگولو نداشتن/ موسوي رو آوردن
  -   موسوي کم آورده/ بچه سوسول آورده
  -   احمدي کم آورده/ شهرستاني آورده
  -   موسوي دستا بالا/ موسوي دستا بالا
  -   زيره ريزه ميزه/ موسوي زير ميزه
  -   احمدي به من گفت...
  چي گفت؟
  در گوش من گفت...
  چي گفت؟
  تو زير زمين گفت:
  چي گفت؟
  جمعيت: من از حسين ميترسم من از حسين ميترسم...
  جمعيت: من از حموم ميترسم من از حموم مي ترسم
  -   ننجون مهدي فهميد/ اين کوتوله نفهميد
  -   اکبرشاه، اکبر شاه، اکبر شاه
  -   سوسول حيا کن/ برو خونه لالا کن
  -   مرگ بر ديکتاتور
  -   مرگ بر ديکتاتور/چه شاه باشه چه دکتر
  -   اتل متل توتوله/ ديکتاتور کوتوله
  -   احمدي آري/ هاشمي هرگز
  -   دولت ضدفوتبال/ نميخواييم نميخواييم
  -   موسوي ]...[/کجا بودي بيسساله
  -  تخم کفتر بيارين/ موسوي چيز چيز مي کنه
  -   هر کي شال سبز داره/ شنبه بايد سياش کنه
  -   سوسولا دس نزنين/ النگوهاتون ميشکنه
  -   راي ما يک کلام/ نخستوزير امام
  -   دو دوتا... ده تا!
  -   اي قشنگتر از پريا...
  تنها تو عراق نري يا...
  آمريکاييا دزدن...
  اين چيتوزو ميدزدن!
  -   دروغ ميگه اسکله/ اونکه که ميگه دکتره
  -   پول نفتو کي برده/ محمود و باجناقاش
  -   يه هفته دو هفته/ چيتوز حموم نرفته
  -   سيد آلعلي/ بشکن نقاب سامري
  -   انرژي هستهاي/ دويست تومن بستهاي
  -   دلاور هستهاي/ برو بخواب خسته اي
  -   باقالينژاد... باقالي نژاد
  -   آزادي انديشه/ با ريشو پشم نميشه
  -   آزادي انديشه/ با رقصيدن نميشه
  -   گوجه ميگن نه صد تومن/ محمود ميده سيصد تومن
  -   موسوي بختيار/ نوکر بياختيار
  -   گل گل گل...
  گل از همه رنگ...
  محمودو با چي مي شوريم...
  با شامپو گلرنگ!
  -   دروغگو دشمن خداست
  -   احمدي کار نداره/ شمبليله ميکاره
  -   نصر من الله و فتح قريب/ مرگ بر اين دولت مردم فريب
  -   نصر من الله و فتح قريب/ مرگ بر اين سيد مردم فريب
  -   برادر رفتگر/ محمودو وردار ببر
  -   چپ، راست، كارگزار، عليه خدمتگذار
  -   شعر جديد حافظ/ احمدينژاد خدافظ
  -   پروندهها رو ميزه/ باز ميگه چيزه چيزه
  -   ماشالا به چشم و ابروش/ کردان نشسته پهلوش
  -   ايول ايوله ايول/ موسوي سره ايول
  -   ايول ايوله ايول/ محمود اوله ايول
  -   هم خوشگله هم بوره/ جمعه رئيس جمهوره
  -   هاشمي لپلپ خريده/ موسوي از توش پريده
  -   ابالفضل علمدار/ احمدي رو نگهدار
  -   بچه سوسول حيا كن/ برو خونتون لالا كن
  -   احمدي حيا کن/ سياستو رها کن
  -   نه مقنعه نه روسري/ ميرحسين موسوي
  -   هم چادري، هم روسري/  احمدي نژاد تاج سري
  -   بچه سوسول حيا كن/ موسوي رو رها كن
  -   عزا عزاست امروز /دولت سيب زميني صاحب عزاست امروز
  -   نون و پنير و سبزي/ موسوي گوجه سبزي
  -   مناظره بپا شد/ موسوي كله پا شد
  -   مناظره عالي بود/ دکتره قلابي بود
  -   رأي ميرود زدستم صاحبدلان خدا را/ اكبر بيا كه محمود بيچاره كرد ما را
  -   احمدي نژاد دليره/ هرشب يه دزد ميگيره
  -   اگر تقلب نشه/ موسوي اول ميشه
  -   صل علي محمد/ دزدگير ملت آمد
  -   صل علي محمد/ موسوي يل آمد
  -   احمدي دروغگو/ پس هاله نورت کو
  -   موسوي بردپيت/ احمدي در پيت
  -   اگر تقلب بشه/ شنبه قيامت ميشه
  -   جمعه رفت و شنبه شد/ موسوي شرمنده شد
  -   مردم چرا نشستين/ ايران شده فلسطين
  -   پرچم سبز سيا شد/ موسوي كله پا شد
  -   اگر تقلب بشه/ ايران قيامت ميشه
  -   تا دولت عدالت/ يك يا حسين ديگر
  -   موسوي رأي بياره/ زير ابرو برميداره
  -   فلسطينو رها کن/ فکري به حال ما کن
  -   ميرحسين، هاشمي/ پيوندتان مبارک
  -   موسوي كودتا كن/ دكترو كله پا كن
  -   مالک اشتر علي/ تو انتخاب اولي
  -   هاله نورو ديده/ راي ما رو نديده
  -   بچه سوسول حيا كن/ دستمال سبزو واكن
  -   تا احمدينژاده/ هر روز همين بساطه
  -   ريشهكن ظلم و فساد/ محمود احمدينژاد
  -   موسوي باغيرت/ برس به داد ملت
  -   دستمال سبزو وا كن/ به شيخ ما نگا كن
  -   احمدي دلاور/ ياور امر رهبر
  -   سيبزميني ارزونيتون/ ما راي نميديم بهتون
  -   عدالت و آزادي/ با محسن رضايي
  -   هر كي كه كم مياره/ ناموس وسط مياره
  -   کروبي جون چاره کن/ کاپشنشو پاره کن
  -   تا دولت رجايي/ يك ياحسين ديگر
  -   کروبي، کرباسچي/ نه يک تدارکاتچي
  -   هر كي كه بيسواده/ با احمدينژاده
  -   رضايي... رضايي/ تير خلاص مايي
  -   رهنورد رهنورد/ تساوي زن و مرد
  -   منافق حيا كن / موسوي را رها كن
  -   حضرت زهرا رو صدا ميكنيم / دومخرداد به پا ميكنيم
  -   بعد بيست سال اومده هي داره چيز، چيز مي کنه
  -   اسپانسر چيزبرگر/ اسپانسر چيزبرگر
  -   محمود ما دزدگيره/ دزدا رو خوب مي گيره
  -   دزدگير 88 / دزدگير 88
  -   دکتر فقط يه دونه احمديِ دردونه
  -   هالا لاي لاي/ هالا لاي لاي/ موسوي با انتخابات کرده باي باي
  -   احمدي قهرمان 4 سال ديگر بمان
  -   نصر من الله و فتح قريب درود بر احمدي بي رقيب
  -   فرشته راه نجات محمود احمدي نژاد
  -   حي علي خير العمل احمدي نژاد مرد عمل
  -   محمود احمدينژاد ريشه کن ظلم و فساد
  -   محمود احمدينژاد ملت فقط تو رو مي خواد
  -   مهندس غصه نخور بزرگ مي شي دکتر مي شي

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه