پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


اميرحسين فردي

ديگر مطالب اين نويسنده :

مطلب بعدي >   1053 تعداد بازديد
(0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
راه شماره 22 : بیداری اسلامی اقتصاد مقاومتی

بازگشت‌ به ارزش‌های پنجاه و هفتی


سال 89 نقطه عطفي در مسائل فرهنگي جامعه بود. گرايش و هدف فعاليت‌هاي فرهنگي را در سال 89 به طرف مبدأ و آغاز انقلاب مي‌بينم. بازگشت به همان ارزش‌هايي كه در سال 1357 سوداي پيوستن به آن را داشتيم. این ارزش‌ها در طول سال‌ها به دلايلي از يادها رفت و ما آن را به رسميت نشناختيم. احساس می‌کنم بازگشت به ارزش‌ها شروع شده و در محافل فرهنگي و فكری صحبت از همان ارزش‌ها مي‌شود.
در حوزه ادبيات داستاني، یک اعتماد به نفسي بين نويسندگان معتقد به فرهنگ انقلاب و دین به وجود آمده و كم‌كم آن فكري كه ادبيات داستاني را مديريت مي‌كرد دارد رنگ مي‌بازد. دیگر از درون آن تفكر و جهان‌بيني كارهاي برجسته‌ و تأثیرگذاری بيرون نمي‌آيد. برعكس در فضاي آرماني با كارهايي مواجه هستيم كه خيلي جذاب و تأثيرگذار است و موج ايجاد مي‌كند.
بايد بیش از پیش بر آرمان‌‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي پافشاري كنيم. اين آرمان‌ها و اين ديدگاه‌ها به قدري جذاب و تأثيرگذار و جهان‌شمول‌اند كه ما مي‌توانيم با اندكي هوشياري، كار حرفه‌اي و نگاهی زيباشناختی در سطحی جهاني آن را معرفي كنيم. اين دست‌مايه وجود دارد. ما با اعتماد و اعتقاد الهي می‌توانیم موفق شويم.
مسئولين فرهنگي در این خصوص نبايد مماشات كنند و حيثيت انقلاب را پاي كساني‌كه حقير هستند كوچك كنند. حيثيت انقلاب را بايد با سرفرازي و اعتماد به نفس و ايمان حفظ کنند. در متن اين انقلاب و در متن اين فرهنگ مي‌شود حرف‌هاي خيلي بزرگي زد. به هنرمندان انقلاب اعتماد كنند. هنرمندان انقلاب قطعاً مي‌توانند در فضايی مناسب حرف‌هاي جذاب خودشان را بزنند و اصلاً از ديگران چيزي كم ندارند.
در ادبيات داستاني جرياني را تحت عنوان «داستان انقلاب» راه انداخته ايم. همه اهداف‌ ما در اين جا تعقيب مي‌شود. چشم‌اندازمان اين است كه طي 6-5 سال فضاي ادبيات داستاني كشور را به نفع داستان انقلاب و داستان متعهد ديني تغییر دهیم تا اين معادله دگرگون شود. البته این كار طرح مي‌طلبد و كمك تمام رسانه‌ها را نیاز دارد. باید به نسل جوان اعتماد به نفس بدهيم و جو موجود را در فضاي ادبيات داستاني بشكنيم. باید ثابت كنيم كه نسل انقلاب مي‌تواند نويسنده بزرگي باشد. نويسنده‌اي در تراز اين انقلاب.
الان این فرهنگ ديني و اسلامی است که حرف اول را در منطقه مي‌زند. البته ترجمانش در كشورها و سرزمين‌هاي مختلف متفاوت است، اما اساسش فرهنگ ديني ماست. بسياري از كارهايي كه براي ما رؤيا و دست نيافتني بود، دارد محقق مي‌شود. البته مسئوليت ما خيلي سنگين است. چون نگاه‌ها متوجه ام‌القراي اين فرهنگ خواهد بود. جنوب لبنان كه فرزندان معنوي انقلاب ما هستند گوش‌ و چشم‌شان به ايران است و مسائل ايران و فرهنگ ايران را با علاقه تعقيب مي‌كنند. تحرکات مردم در کشورهای عربی هم قطعاً تحت تأثير انقلاب اسلامي ايران است. بدون ترديد بايد اين را پذيرفت. اما شكل و گونه و ترجمانش متفاوت و منطبق با فرهنگ و آداب و رسوم سرزمين‌ خودشان است.

دسته بندي هاي برگزيده
آرشيو راه