پيشرفته
 

موضوعات :


کلمات کليدي :


وحید جلیلی

ديگر مطالب اين نويسنده :

 • علم یا عمل؟

 • بعدالتحریر

 • قرایت دینی از عدالت یا قرایت عادلانه از دین

 • بعدالتحرير

 • فردای انتخابات

 • بعدالتحرير

 • جشنواره شاه سلطان حسینی

 • جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

 • بعد التحریر

 • جنگی كه بود، جنگی كه هست

 • مطلب بعدي >   1750 تعداد بازديد
  9.12 (8 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 23 : بازيابي آرايش تهاجمي

  رصد برای حرکت
  جريان «توليد محتواي انقلابي» در جنگ نرم چگونه شكل مي‌گيرد؟


  راهبرد ما در جنگ نرم رابطه وثیقی دارد با تصویری که از جبهه معارض و جبهه خودی در حال حاضر به دست می دهیم. بدون برآورد میدانی از نبرد نرم نمی توان آینده آن را پیش بینی و نیروهای خودی را سازماندهی مجدد کرد. در یک کلام، توازن قوا در عرصه تولید محتوای فرهنگی، رسانه‌ای و فکری به هم خورده است. و جبهه معارض در اکثر عرصه ها با برنامه ریزی در حال پیش آمدن است.
  از VOA و BBC تا فارسی وان و «من و تو» تا فیس بوک و توئیتر تا سینمای روشنفکری و موسیقی زیرزمینی داخل ایران همگی در حال تولید محتوای «جریانی» هستند؛ یعنی محصولات رسانه ای، فرهنگی، هنری، فکری ای که برهم افزایی داشته و نشانه شناسی و ادبیات مشترکی دارند.
     
  مهمترین اهداف جبهه معارض عبارت است از:
  1- تحقیر گذشته و داشته‌های انقلاب اسلامی درهمه عرصه‌ها.
  2- ایجاد تردید در مفاهیم انقلاب اسلامی و قرائت نظام از مسیر انقلاب.
  3- پیش رو نهادن سبک زندگی‌های مغایر با سبک زندگی اسلامی وایجاد تردید و تحقیر سبک زندگی اسلامی.
  4- پیوند زدن نارضایتی‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بامطالبات سیاسی تند و تأکید بر ریشه سیاسی داشتن همه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عجز نظام از ارائه عملی و نظری الگوی زندگی بهتر در برابر رقیب غربی.
  5- هم آهنگ و یک دست نشان دادن همه عناصر و جریان‌هاي نخبگانی در نارضایتی از نظام یا معارضه فعال با آن و یا حداقل عدم همراهی با آن.
  6- القای اجماع جهانی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی و مسئولان و سیاست‌هاي بین المللی، فرهنگی و .... آن.
  7- تضعیف و در نهایت انهدام هویت انقلابی، اسلامی و ایرانی.
  در این مسیر، آماج اول دشمن «هویت انقلابی» است؛ بعد اسلامی و بعد ایرانی. گاه از شیفتگی به غرب برای تحقیر ارزشهای خانوادگی و سنتی ایران استفاده می شود. گاه از آموزه‌هاي ایرانگرایی برای تضعیف هویت اسلامی و گاه از آموزه‌هاي اسلامی برای انکار هویت انقلابی و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی. دشمن مي‌داند كه هرچه دلبستگی مردم به انقلاب بیشتر باشد ارزشها و آرمانهای اسلامی و ملی حرمت و اعتبار بیشتری خواهد داشت.
     
  از لحاظ روش مهم‌ترین اولویت‌هاي جبهه معارض چنین است:
  1- گسترش سطح تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی و تکثیر عناصر و جریان‌هاي مولد از طریق:
  الف: فراهم آوری امکان تولید وارائه محتوا و دسترسی به قوالب رسانه‌ای موثر برای معارضین بالفعل در سطوح مختلف. هرکسی به هر دلیلی از بخشی از نظام ناراضی است به راحتی می تواند این نارضایتی را در یوتیوب، فیس بوک، توئیتر، صدای آمریکا، بی بی سی و ... بازتاب دهد.
  ب: تبدیل معارضین بالقوه به بالفعل با در دسترس گذاشتن قالب‌هاي کم هزینه و موثر و تحریک از طریق تطمیع، تشویق، ارائه راهکار و ....
  ج: بالابردن هزینه برخورد با معارضین فعال برای نظام و ایجاد حاشیه امنیت برای معاندین

  2- مختل کردن جریان تولید محتوای انقلابی، اسلامی و ایرانی در داخل نظام از طریق:
  الف: بایکوت یا ترور شخصیت مولدان فرهنگی همسو با نظام در همه عرصه‌هاي فرهنگی، رسانه ای، فکری و... . برخورد با اخراجیها، یوسف پیامبر، ملک سلیمان، علیرضا افتخاری، هنرمندان حضور یافته در محضر رهبری و ... نشانگر اهمیت این استراتژی برای آنهاست.
  ب: کمرنگ کردن جایگاه و اعتبار هنر و فرهنگ انقلاب از طریق بزرگ نمایی جریان‌هاي فرهنگی قبل از انقلاب و انکار انقلاب به مثابه یک نقطه ی عطف و تجدید مطلع در تاریخ فرهنگ ایران.
  ج: دامن زدن به مسائل حاشیه‌ای و اختلاف انگیزی از طرق مختلف بین عناصر جبهه خودی و ایجاد ائتلاف‌هاي تاکتیکی بین عناصری از این جبهه با عناصر معارض در جهت تضعیف باقی عناصر جبهه خودی.
  د: نفوذ در دستگاه‌های مدیریت فرهنگی و ناامیدکردن یا سردرگم کردن نیروهای خودی از طریق ترویج ارزشهای مهاجم با استفاده از امکانات نظام.

  3- فرصت طلبی و استفاده سریع و به هنگام و همه جانبه از بهانه‌ها و بزنگاه‌های معارضه.
  نکته مهم در استراتژی تولید محتوای جبهه معارض نوآوری و به روز بودن است. آنها توری طراحی کرده‌اند که با آن در روز می توانند از میان انبوه خبرها و اتفاقات چند مورد را صید و بزرگنمایی کنند. به تعبیر دیگر برای مفاهیم شان مصادیق نوبه نو (با ربط و بی ربط) ارائه می کنند. این تکثر وتنوع و روزآمدی، جبهه خودی را به فرسایش و انفعال وادار و از حمله متقابل باز می‌دارد.

  چه باید کرد؟
  1- فهم درست از اهداف و روش‌هاي جبهه معارض.
  الف: جبهه معارض علیرغم به روز بودن و هجمات پی در پی روزانه در فضای رسانه‌ای، هدف بلندمدت دارد و با یک رویکرد بردبارانه و در عین حال فعال و به روز، مسائل زير را دنبال مي‌كند:
  شکستن حرمتها
  به چالش کشیدن الگوهای ذهنی جامعه انقلابی
  ریزش تدریجی مخاطبین مردد
  فرسایش تدریجی نیروهای جبهه خودی
  با چنین مفروضي، لازم نیست در برابر هر بحران رسانه‌ای، دستپاچه و شتابزده و دچار روزمرگی شد بلکه باید آن را به صورت حلقه‌ای از یک جریان دید و راهبردی برای به شکست کشاندن آن جریان و استراتژی بلند مدت معارضان داشت.
  ب: جبهه معارض از گسل‌هاي جبهه خودی بیشترین استفاده را کرده و قصد فتح همه خاکریزهای فرهنگی، رسانه‌ای، هنری داخل نظام به نفع خود را دارد. بسیاری از خاکریزهای مدیریت فرهنگی نظام یا در خدمت جبهه معارض است یا از اقدام علیه آن منصرف است.

  2- راهبردهای محتوایی پنجگانه:
  الف: تبیین و تعزیز داشته‌هاي انقلاب اسلامی و جامعه دینی ایران در همه عرصه‌ها و اولویت دهی به هویت انقلابی به مثابه جامع هویت اسلامی و ایرانی.
  ب: طراحی جریان نقد درون گفتمانی برای جلوگیری از سرریز مطالبات اجتماعی، اقتصادی و ... به جریان انتقادی معاند و برانداز.
  ج: فعال کردن و به رخ کشیدن پشتوانه نخبگانی و توده‌ای انقلاب و نظام.
  د: فعال کردن و به رخ کشیدن ظرفیت‌هاي غیرداخلی نظام در میان نخبگان و توده‌هاي منطقه، جهان اسلام و جهان برای مخاطب داخلی.
  ه: جریان سازی موثر در جهت نقد و هجو غرب و غربزدگی در حوزه‌هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر مخاطب جوان و نخبه و با پرهیز از کلیشه زدگی.

  3- راهکار اجرایی:
   جریان‌سازی برای تجمیع فرصت‌هاي موجود: با توجه به گستردگی و حجم تولید محتوای جبهه معارض در این سو ناگزیر از مقابله جریانی با سیل تبلیغات مهاجم هستیم. منظور از جریان، فعالیت‌هایي است که بدون آن که به شکل متمرکز پشتیبانی و کنترل شوند، از سوی عواملی انجام می شود که الزاماً با یکدیگر آشنایی و رابطه مستقیم ندارند اما دارای انگیزه ها و جهت گیری و مضمون و مخاطب مشابه یا مشترکند. به طور مثال اردوهای راهیان نور از سوی عوامل مختلف و بدون کنترل و پشتیبانی متمرکز انجام می گیرد و متکی به انگیزه‌هاي فردی و بودجه‌هاي مستقل از هم است.
  امروز ما نیازمند به جریان‌هاي «تولید محتوا»ی مناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی هستیم كه اين ویژگی ها را داشته باشد:
  تکثر مولدان
  تنوع مضامین
  جذابیت برای مخاطب غیرخاص
  قابلیت تکثیرقالبی و ارائه در قوالب گوناگون.
  برای راه اندازی این جریان ها نیازمند اقداماتی هستیم که بتواند فعالیت‌هاي خودجوش و داوطلبانه با مضامین راهبردی را ایجاد، تشویق، جهت دهی، سازماندهی، رونمایی و اثربخشی کند. گاه برای جریان سازی نیاز به نمونه سازی است، نمونه هایی که قابلیت الگوبرداری را داشته باشد.
  باید برای هرکدام از پنج راهبرد محتوایی اقدام به طراحی جریان‌هاي تولیدمحتوا با ویژگی‌هاي پیش گفته كرد.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه