پيشرفته
 

موضوعات :

 • ویژه نامه قیصر
 • شعر

 • کلمات کليدي :

 • قیصر
 • شعر
 • زبان

 • رضا داوری اردکانی

  ديگر مطالب اين نويسنده :

 • شیوه اهل نظر صبوری است

 • مطلب بعدي >   1202 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 0  : قيصر به روايت قيصر

  پاسدار زبان

  رضا داوري اردکاني


  در حادثه مرگ قيصر امين پور لااقل دو نکته مهم آشکار شد. يکي اينکه مردم هنوز قدر شعر و شاعر را مي­دانند و هر دو را عزيز مي­دارند. پيچيدن صداي مرگ قيصر در همه جا نشانه عزّت شعر و سخن است. بعبارت ديگر اين صدا ثابت کرد که ما گرچه نقد شعر نداريم (و نداشتن نقد بخودي خود عيب نيست)، با شعر بيگانه نيستيم و شأن و مقام شاعر در زبان و زمان را بازمي­شناسيم. قيصر امين­پور با زبان فارسي انسي سعدي­وار و نظامي­وار داشت و در عين حال سخن زمان خود را باز مي­گفت. با اين درک بود که رساله دکتري خود را در باب سنت و تجدد در شعر فارسي نوشت. اگر قيصر امين پور با صفا و نجابتي که داشت از تظاهر و نمايش دوري مي­کرد و به شهرت توجهي نداشت، انعکاس بانگ رحيلش بلندي مقام شعر و شاعري او را نشان داد. شايد کودکاني که هم اکنون با شعر قيصر سرود شادي زمزمه مي­کنند و جواناني که شعر او ترانه سالهاي کودکيشان بوده است، بهتر از ديگران احساس کنند که با مرگ شاعر دوست و آموزگار خود را از دست داده اند. شاعر دوست مردم و پاسدار زبان و نماينده ذوق ايشان است و با جان آنان اتصالي بي­تکيف و بي­قياس دارد. امين پور از دردها و بيماري­هايي که سالها به آن دچار بود، رست و به ملاء اعلي پيوست اما مرگ او داغي بر دل اهل زبان و ذوق گذاشت که به آساني و به زودي محو نخواهد شد.

   

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه