پيشرفته
 
 
 
 
 
 


سعيد خورشيدي
ندارد
از اين نويسنده 12 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

از خودمان است با هم کنار ميآييم پارازيت روي موج ايرانراه 12
رابط‍ه علم بومی و سينة سوخته جدال جمهوری با زنگيان كافوريراه 13
همه چیز فرو می‌ریزد مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
اگر سیاست ما درست شود... ده سال جلوتر از جامعهراه 4
اختراع دوباره دوربین! نظارت شعاريراه 2
انار قندرها ترش است یا شیرین؟ نظارت شعاريراه 2
پیروزی در سرزمین طایفه‌ها آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
هیچ فرقی نمی‌کرد بشارت پيروزيراه 1
ارابه‌های نامرئی بشارت پيروزيراه 1
حزب الله از مقاومت نظامی تا خدمات اجتماعی بازيابي آرايش تهاجميراه 23
مدیریت به سبک امام تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
هدر رفتن گلوله آرپی جی گریه نداشت؟ رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان